Captatieverbod waterlopen

waterlopen

Vanaf 17 juli 2020 wordt het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen aangepast. Het captatieverbod van 10 juni 2020 wordt opgeheven.

Het nieuwe besluit verbiedt het capteren van water uit alle onbevaarbare waterlopen in volgende stroomgebieden:

  • Groot Schijn (gedeeltelijk);
  • Weerijs (gedeeltelijk);
  • Mark (gedeeltelijk);
  • Kleine Nete (gedeeltelijk);
  • Grote Nete (uitgezonderd het segment 1e categorie);
  • Vrouwvliet;
  • Antitankgracht

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het aangepaste captatieverbod treedt in werking vanaf 17 juli .

Meer info