Luierbox

huisvanhetkind

Huis van het Kind Middenkempen start in 7 gemeenten met ‘De Luierbox’! Luiers zijn een zware kost in het budget van alle jonge ouders, maar voor gezinnen in armoede is de aankoop van luiers dikwijls een onoverkomelijke last. We willen kwetsbare gezinnen ondersteunen door ongebruikte overschotten van luiers in te zamelen en te verdelen. 

We doen een oproep aan alle jonge ouders. Breng overschotten van niet gebruikte luiers naar de gemeentediensten die hieronder zijn opgesomd en deponeer ze in de luierboxen. U mag ze ook afgeven aan de verpleegkundigen op het consultatiebureau van Kind en Gezin. We hopen de eerste 3 maanden al veel reactie te krijgen op onze oproep zodat we pakketjes kunnen maken per maat. Vanaf januari gaan we van start met de verdeling van de pakketten. De partners van de Huizen van het Kind die kwetsbare gezinnen opvolgen, bezorgen aan hen de luierpakketten. Deze partners zijn de regioverpleegkundigen van Kind en Gezin, de diensten kraamhulp, de KringKruidenier van Herentals en lokale verenigingen die gezinnen in armoede ondersteunen zoals de Welzijnsschakel en De Fakkel.

Wie ons project extra draagkracht wil geven met een donatie of een activiteit om geld in te zamelen, mag contact nemen met coördinator An Van Mechelen via huisvanhetkind@isom.be.

Hier vindt u de luierboxen:

  • Gemeentehuis
  • Huis van het Kind, Cardijnlaan 6

> Info: huisvanhetkind@isom.be