Heraanleg Marktplein

Vorselaar breekt uit

Vorselaar heeft de laatste jaren al veel werk gemaakt van een dorpskernvernieuwing. Het sluitstuk op die projecten is het Marktplein. Dat heeft op dit moment heel weinig uitstraling. De gemeente werd begin dit jaar uitgekozen als provinciale laureaat en kreeg ook waardering voor de aanpak van de dorpskernvernieuwing … met meer vergroening, ontharding en meer ontmoetingsruimte als uitgangspunten.

De werken zijn nog niet voor meteen (voorjaar 2021) maar we willen al in een heel vroege fase uw inbreng meenemen. Er komt nog een breder participatie-moment, begeleid door de Vlaamse overheid, onder de werktitel “Vorselaar breekt uit”, wat een knipoog maakt naar het gebruik van minder beton/asfalt/verharding en meer groen. Dat is een Vlaamse ambitie waarin elke gemeente invulling moet geven, rekening houdende met de klimaatverandering en de nood aan het bergen van water.

Het lijkt ons nu een uitstekend moment om dingen waarmee we rekening moeten houden, de doelstellingen die we samen willen nastreven, enz. zoveel mogelijk al mee in kaart te brengen. Die inbreng kan worden overgemaakt aan een ontwerpbureau dat daarin een evenwicht probeert te brengen en een voorstel opmaakt in de loop van dit jaar.

Er was al een infomarkt op 20 mei. Ook op de jaarmarkt op 15 juni én eind 2019 organiseren we nog een breed infomoment. Ook met de handelaars, buurtbewoners, enkele adviesraden en de gemeenteraad wordt nog verder overlegd in de loop van dit jaar. Het ontwerp wordt dan volgend jaar afgewerkt waardoor de werken begin 2021 kunnen aanvatten.

> Om jullie input te verzamelen hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Bedankt voor jullie inbreng!