header afbeelding

Nieuwe politiecodex van kracht


Vanaf 1 juli is de vernieuwde politiecodex van kracht. De politiecodex bevat alle politiereglementen in de vijf gemeenten van Neteland.

De politiecodex wordt gebruikt om kleine overlast tegen te gaan. Dat gebeurt via de GAS-boetes die ook in de politiecodex zijn opgenomen. De eerste versie van de politiecodex stamt uit 2011. Na 13 jaar was het tijd voor een modernisering van de reglementen. De vernieuwde codex stemt de diverse reglementen van de gemeenten nog meer op elkaar af, zodat de handhaving eenvormiger en beter kan.

Er staan ook verschillende nieuwe zaken in de politiecodex. Zo verhoogt voor volwassenen de maximale GAS-boete van € 350 naar € 500. De leeftijd waarop iemand een GAS-boete kan krijgen daalt van 16 naar 14 jaar. Verder legt de politiecodex regels vast rond deelwagens en laadkabels op de openbare weg. Ook zijn er bijkomende bepalingen voor nachtwinkels, seksuitbatingen en pop-up bars opgenomen. De Neteland-gemeenten hebben ook een akkoord rond de geluidsnormen op openluchtevenementen.