header afbeelding

Mei: gezonde luchtkwaliteit


Dit jaar zetten we gezondheid voorop! Tijdens de maand mei werken we aan een gezonde luchtkwaliteit binnen.

Gemiddeld brengen we 85 procent van onze tijd binnen door. Toch staan we er vaak niet bij stil dat de lucht in huis een invloed kan hebben op onze gezondheid. Als je de lucht in je woning onvoldoende ververst, stapelen vocht, schadelijke stoffen of zelfs schimmels zich op. Dit kan irritatie van ogen en luchtwegen, hoofdpijn, astma en allergieën veroorzaken. Zonder verse lucht besmetten we elkaar ook sneller met virussen. We geven enkele tips om verse lucht in je huis te brengen.

Beperk vervuilende stoffen

  • Rook niet binnen.
  • Vermijd luchtverfrissers, kaarsen, wierookstokjes, …
  • Ook bouwmaterialen, verf, lijm, meubels, textiel, (poets)producten, cosmetica en parfum kunnen schadelijke stoffen vrijgeven.

Ventileer

Ventileren is continu verse buitenlucht toevoeren en binnenlucht afvoeren. Mechanische ventilatiesystemen die vraaggestuurd ventileren, zijn het meest efficiënt. Zet je ventilatiesysteem niet af en laat het regelmatig onderhouden. Bedek ventilatieroosters niet, ook niet om warmteverlies te beperken. Maak ze geregeld schoon.

Wat met luchtzuiveringstoestellen?

Luchtzuiveringstoestellen richten zich op enkele specifieke stoffen. Gebruik ze enkel ter aanvulling en niet als alternatief voor ventilatie.

Verlucht

Verlucht indien ventilatie niet volstaat. Vooral bij activiteiten die vocht vrijgeven (bv. douchen, was drogen, schoonmaken, koken, …), is het nuttig om het raam te openen. Wil je niet langer verluchten dan nodig om warmteverlies te beperken?

  • Gebruik een CO2-meter.
  • Open ramen tegenover elkaar. Zo komt er sneller lucht binnen.
  • Je opent beter meermaals per dag het raam kort dan één keer lang.
  • Bij veel temperatuurverschil binnen-buiten, of bij veel wind, kan het raam korter open.

Ongezonde buitenlucht?

  • Bezorgd over de luchtkwaliteit buiten? De binnenlucht is de som van binnen en buiten. Dus meestal is de lucht in je woning slechter dan buiten. Plaats luchttoevoer of ventilatieroosters weg van de straatzijde en verlucht niet tijdens de spitsuren. Bij mechanische ventilatiesystemen kunnen filters de buitenlucht zuiveren.

Meer tips op www.gezondbinnen.be.