header afbeelding

Mee met de stroom


Toekomstgericht met je energie omgaan: dat is het uitgangspunt van ‘Mee met de stroom’. Met die gloednieuwe informatiecampagne willen Fluvius en de Vlaamse overheid het bewustzijn vergroten rond de energietransitie in Vlaanderen.


Wat houdt die transitie of overgang precies in? En wat kan jij vandaag doen om je energiegebruik bewust aan te pakken? Breng mee de stroom in beweging. Tegen 2050 wil Europa klimaatneutraal en broeikasgasvrij
zijn. Dat kan door af te stappen van alle fossiele brandstoffen – stookolie, aardgas, benzine en diesel. Maar er bestaan
nog tal van manieren om bewuster met ons energiegebruik om te springen en het verschil te maken voor morgen.
Die broodnodige overgang van onze huidige manier van energie gebruiken naar een toekomstgerichte aanpak
noemen we de energietransitie. Die is cruciaal om de wereldwijde klimaatopwarming een halt toe te roepen en
de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen. Met ‘Mee met de stroom’ willen we je vanuit de Vlaamse overheid en Fluvius informeren hoe jij kan bijdragen aan de
energietransitie.


Deze campagne steunt in het bijzonder op drie pijlers: zuinig met energie omgaan, je energiegebruik slim regelen en meer inzetten op groene energie.

Die drie pijlers keren ook terug in de campagneslogan ‘zuiniger, slimmer en groener’. Ze vormen de leidraad om je eerst wegwijs te maken in allerlei aspecten van de energietransitie – van het grondig isoleren van je woning tot een efficiënt gebruik van zelf opgewekte zonne-energie – en je vervolgens aan te zetten tot concrete actie.

Kom meer te weten over deze campagne via de website www.meemetdestroom.be.