header afbeelding

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn erg waardevol in de ondersteuning en de verzorging van een hulpbehoevende partner, kind, ouder. Doordat zij iedere dag opnieuw de zorgbehoevende bijstaan in het dagelijkse leven en de verzorging kan de zorgbehoevende zo lang als dit kan in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen en verzorgd worden.

Het OCMW waardeert dit ten volle en wil de mantelzorgers dan ook graag ondersteunen via de mantelzorgtoelage. Ook dit jaar kan je, als je aan de voorwaarden zoals bepaald in het reglement voldoet, hier beroep op doen. De mantelzorgtoelage geldt enkel indien de zorgbehoevende inwonend is bij de mantelzorger.

Om de aanvraag te doen maak je een afspraak bij het OCMW. Zij zullen je het reglement uitleggen en nakijken of je voor deze toelage in aanmerking komt. Op je eerste afspraak breng je het bewijs van gezamenlijk inkomen, zowel van jezelf als van de hulpbehoevende en een attest van de FOD Sociale Zekerheid, RIZIV of een andere erkende organisatie mee. De toelage bedraagt maximum € 50 per maand en wordt één maal per jaar uitgekeerd.

Bekijk ook de nieuwe mantelzorginitiatieven of bezoek www.mantelzorgers.be.

Mantelzorghoek in LDC Sprankel!

In lokaal dienstencentrum Sprankel! is er een mantelzorghoekje waar je informatie over de verschillende mantelzorginitiatieven in Vorselaar en de omgeving kan vinden! Je kan er ook brochures en info vinden over aangepaste vakanties.

Contact – algemene info

  • Contact: Ilse Stessens, op afspraak: 014 50 71 87
  • Kosten: gratis 

Contact – aanvragen mantelzorgpremie

  • Contact: Liesbeth Aerts, op afspraak: 014 50 00 21 
  • Kosten: gratis