header afbeelding

Vluchtelingen

Het OCMW biedt met het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) opvang aan vluchtelingen op haar eigen grondgebied. Daarnaast bieden wij materiële en financiële steun aan vluchtelingen die elders verblijven.

Vluchtelingen en asielzoekers in het LOI – lokaal opvanginititatief

Door verschillende (burger)oorlogen is er een enorme toestroom van vluchtelingen naar Europa. Uiteraard neemt onze gemeente haar verantwoordelijkheid. Iedereen kan in België asiel aanvragen maar niet iedereen wordt automatisch als vluchteling erkend. Asielzoekers verblijven eerst ongeveer 4 maanden in een open opvangcentrum, daarna gaan ze verder in een individueel Lokaal Opvang-Initiatief (LOI). Ons OCMW zorgt voor materiële, sociale en medische begeleiding van LOI-bewoners en ontvangt hiervoor subsidies.

Huisvesting

Het OCMW heeft momenteel appartementen ter beschikking voor de opvang van asielzoekers. We willen deze opvang organiseren op een menselijke manier en met een langetermijnvisie. Om de LOI-bewoners zoveel mogelijk te integreren, zorgen we dat de kinderen naar school kunnen en dat volwassenen taallessen volgen en de gewoontes van ons land en onze gemeente leren kennen.

Humanitaire hulp

Vele vrijwilligers willen spontaan inzamelingen doen en materiële steun bieden. Als dit niet op een gerichte manier gebeurt, kan al de moeite nutteloos zijn. Elk opvangcentrum heeft zijn eigen specifieke behoeftes (kinderen, gezinnen, ouderen).

Integratieproject

Vorselaar nam mee het initiatief om via ISOM (Intergemeentelijke Samenwerking van OCMW’s) een project te starten om de integratie van anderstaligen en asielzoekers te bevorderen. In dat kader wordt ook een beroep gedaan op vrijwilligers.