header afbeelding

Rap op Stap

Rap op Stap is een reisbemiddelingskantoor waar mensen met een klein budget (en onder onderstaande voorwaarden vallen) een daguitstap, culturele uitstap of een vakantie kunnen boeken.

 • Wij zijn momenteel enkel open op de eerste en derde zaterdag van de maand van 10u tot 13u.
 • Je kan ons vinden op de plaats waar vroeger de sociale kruidenier zich bevond, ofwel Kuiperstraat 31B in Vorselaar.

Wil je graag meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via Facebook of via rapopstap@vorselaar.be.

Rap op Stap en betaalbare vrije tijd

Financiƫle tegemoetkoming door ziekenfonds

Neem je deel aan vrijetijdsactiviteiten of ben je lid van een sportclub, dan kan je vaak een gedeelte van de deelnamesom recupereren via je ziekenfonds/mutualiteit. Het formulier ’tegemoetkoming lidgeld sportclub’ kan je downloaden op de website van jouw ziekenfonds. Het volstaat om dit formulier te laten invullen door de sportclub en het nadien aan je ziekenfonds te bezorgen. De hoogte van de tegemoetkoming is per ziekenfonds verschillend.

Afhankelijk van je ziekenfonds zijn er ook terugbetalingen voor kampen of speelplein. Vraag advies en info bij je ziekenfonds zelf.

Korting voor mensen met verhoogde tegemoetkoming

Omdat vrije tijd voor iedereen een haalbare kaart zou moeten zijn, en om verenigingen maximaal bij te staan bij het werven van leden, voorziet het lokaal bestuur Vorselaar een terugbetaling van 50% in de deelnamekosten aan een vrijetijdsactiviteit of -lidmaatschap in seizoen 2021-2022 van een Vorselaarse vereniging en/of activiteit van de gemeente zelf. Deze terugbetaling is bestemd voor inwoners van Vorselaar met een verhoogde tegemoetkoming.

Voorwaarden

Weet jij niet wat een verhoogde tegemoetkoming is en/of je hiervoor in aanmerking komt? Check dan een klever van je ziekenfonds. Op de klever staat een code. Als deze code eindigt op een 1 dan heb je hier recht op. Eindigt je code niet op een 1, check dan volgende voorwaarden.

Jij hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming als je:

 • meer dan 3 maanden ononderbroken een leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW ontvangt
 • de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt
 • een toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid ontvangt
 • een toeslag ontvangt voor een kind met medische ongeschiktheid van minstens 66% of 4 punten op de eerste pijler van de medische sociale schaal
 • in het ziekenfonds ingeschreven bent als niet-begeleide minderjarige vreemdeling
 • in het ziekenfonds ingeschreven bent als wees

Je kan ook recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming op basis van een inkomensonderzoek. Jouw ziekenfonds controleert of je gezinsinkomen van het voorgaande kalenderjaar lager is dan het jaarlijkse grensbedrag.

Val je onder onderstaande doelgroep? Dan neem je best eens contact op met jouw ziekenfonds om te bekijken dat jij recht hebt op verhoogde tegemoetkoming.

 • weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde, wees
 • erkend als persoon met een handicap
 • al minstens 1 jaar volledig werkloos of arbeidsongeschikt
 • eenoudergezin

Jij heb een verhoogde tegemoetkoming?

Download het aanvraagformulier voor een terugbetaling van 50% in de deelnamekosten aan vrije tijd via of stuur een mailtje naar vrijetijd@vorselaar.be. Een papieren formulier kan je afhalen in het gemeentehuis.

rap op stap