header afbeelding

Huisvesting

Begeleiding naar huisvesting, noodopvang, tijdelijke huisvesting, helpen bij de indiening van een aanvraag bij de sociale woonmaatschappij zijn allemaal zaken waarin de sociale dienst je kan bijstaan.

  • Kosten:  gratis