header afbeelding

Huisvesting

Begeleiding naar huisvesting, noodopvang, tijdelijke huisvesting, helpen bij  de indiening van een aanvraag bij een sociale huisvestingsmaatschappij en het sociaal verhuurkantoor ISOM zijn allemaal zaken waarin de sociale dienst je kan bijstaan.

  • Kosten:  gratis