header afbeelding

Financieel

Schuldhulpverlening

Bemiddeling met schuldeisers, budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling: het zijn allemaal mogelijkheden die het OCMW je kan bieden wanneer je te maken heeft met schulden. Voor meer informatie kan je ook terecht op de website van eerste hulp bij schulden.

Leefloon

Heb je door omstandigheden geen enkel inkomen, dan kan je een aanvraag indienen op het OCMW voor een minimuminkomen. Als je aan alle voorwaarden voldoet, kan het OCMW je een leefloon uitbetalen.

Financiƫle steun

Je beschikt over een inkomen, maar dit is tijdelijk te klein om alle noodzakelijke kosten van bijvoorbeeld energie, medische kosten, onderhoud, huur, … te betalen? Om de moeilijke periode te overbruggen, kan je individuele steunverlening aanvragen.

Stookolietoelage / verwarmingstoelage

Wie met stookolie verwarmt en kwetsbaar is, kan een stookolietoelage krijgen van het OCMW. Het gaat dan om mensen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, personen met een laag inkomen en mensen in schuldbemiddeling. De brandstof is ofwel huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type C) of bulkpropaangas. Een aanvraag kan het ganse jaar door maar moet wel binnen de 60 dagen na de levering gebeuren. Het OCMW doet een sociaal onderzoek en beslist over de toekenning. Alle informatie kan je bekomen op onze sociale dienst.

Lokale Adviescommissie

Heb je moeilijkheden met het betalen van je factuur van elektriciteit, gas en/of water en moet je verschijnen voor de Lokale AdviesCommisie? We bekijken samen hoe je deze achterstand het best oplost. 

  • Kosten: gratis