header afbeelding

Contactgroep verslaving

De contactgroep verslaving Vorselaar brengt, onder begeleiding, mensen met een verslaving samen. Het is een zelfhulpgroep waar ook familie, hulpverleners en mensen uit de omgeving van de verslaafde welkom zijn. Op basis van gelijkwaardigheid en respect wordt samengewerkt, contacten gelegd, een sociaal netwerk opgebouwd en ervaringen uitgewisseld.  

De contactgroep maakt deel uit van de overkoepelende vzw “Verslavingskoepel”, een vzw waarin mensen met een verslaving samenwerking vinden met een aantal professionele hulpverleners waarbij contact, kennis en netwerk centraal staan.

Meer informatie
Wil je meer informatie of wil je spreken met een ervaringsdrager verslaving? Neem zelf contact
op via vorselaar@verslavingskoepel.be. De sociale dienst van het OCMW kan je hiermee helpen. Op www.verslavingskoepel.be vind je ook een aantal nuttige telefoonnummers terug.

  • Kosten: gratis
  • Locatie: Lokaal Dienstencentrum Sprankel, Nieuwstraat 13 in Vorselaar
  • Tijdstip: iedere maandagavond van 19u-21u
  • Je kan vrij aansluiten zonder afspraak. Nieuwkomers worden opgevangen door de begeleider. Wie dit wenst, kan een vertrouwenspersoon meebrengen.