header afbeelding

Contactgroep verslaving

De contactgroep verslaving Vorselaar brengt, onder begeleiding, mensen met een verslaving samen. Het is een zelfhulpgroep waar ook familie, hulpverleners en mensen uit de omgeving van de verslaafde welkom zijn. Op basis van gelijkwaardigheid en respect wordt samengewerkt, contacten gelegd, een sociaal netwerk opgebouwd en ervaringen uitgewisseld.  

De contactgroep maakt deel uit van de overkoepelende vzw “Verslavingskoepel”, een vzw waarin mensen met een verslaving samenwerking vinden met een aantal professionele hulpverleners waarbij contact, kennis en netwerk centraal staan.

  • Kosten: gratis
  • Locatie: zaal bib, inkomt via Sprankel!, Nieuwstraat 13 (naast de Bib)
  • Tijdstip: iedere maandagavond van 20u-22u, ook op feestdagen
  • Je kan vrij aansluiten zonder afspraak. Nieuwkomers worden opgevangen door de begeleider. Wie dit wenst, kan een vertrouwenspersoon meebrengen.
  • Extra info: www.verslavingskoepel.be