header afbeelding

Wettelijk samenwonen

Wanneer je wettelijk wil samenwonen kan je een verklaring afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De registratie van deze verklaring in de gegevens van het rijksregister geeft een juridische bescherming op gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Je kan wettelijk samenwonen als je met iemand een woning deelt. Dat kan met een partner zijn, maar ook een familielid zoals een broer of zus, een ouder of een kind of iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Voorwaarden

 • juridisch bekwaam zijn een contract te sluiten;
 • niet gehuwd zijn;
 • niet wettelijk samenwonen met iemand anders of een ander geregistreerd partnerschap hebben.

Procedure

 • maak een afspraak bij de dienst bevolking via onze website
 • jij en je partner of huisgenoot leggen een verklaring af van wettelijk samenwonen
 • de verklaring wordt onmiddellijk opgemaakt en geregistreerd in het rijksregister

Je kan ook een einde stellen aan het wettelijk samenwonen. Dit kan met onderlinge toestemming of met een éénzijdige ontbinding via een gerechtsdeurwaarder. Hierbij vallen de kosten van de betekening aan de andere partij door de gerechtsdeurwaarder ten laste van de persoon die de éénzijdige opzegging heeft afgelegd.

Het wettelijk samenwonen houdt ook op bij:

 • een huwelijk door één van de partijen;
 • het overlijden van één van de partijen.

Kosten

gratis

Wat breng je mee naar je afspraak?

 • identiteitskaart van beide partners

Heb je niet de Belgische nationaliteit en/of woon je niet in België, dan moet je zelf zorgen voor volgende documenten (max. 2 maanden oud):

 • uittreksel uit je geboorteakte;
 • attest van ongehuwde staat of uittreksel van de scheidingsakte wanneer je gescheiden bent of uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent.

Nuttige links