header afbeelding

Rijbewijs – voorlopig

Wat? 

Een voorlopig rijbewijs is een scholingsdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Soorten? 

Model 18: enkel voor categorie B

 • Je krijgt het vanaf 18 jaar en het is 18 maanden geldig.
 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor je theoretisch examen.
 • Je moet een bekwaamheidsattest voorleggen waaruit blijkt dat je 20 uren praktische rijles gevolgd hebt in een erkende rijschool.
 • Je mag alleen rijden of je mag vergezeld zijn van maximum twee personen die voldoen aan de voorwaarden om begeleider te zijn, zoals bij het voorlopig rijbewijs model 36 of door een gebrevetteerde instructeur.
 • Als houder van een voorlopig rijbewijs model 18 mag je niet rijden van 22.00 uur tot ’s anderendaags 06.00 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.
 • Enkel geldig op Belgisch grondgebied.
 • Het praktisch examen kan pas afgelegd worden nadat je een stage van minstens 3 maanden doorlopen hebt met je voorlopig rijbewijs
 • Houder van een geldig voorlopig rijbewijs M36 kan eenmaal omwisselen naar M18 (binnen de geldigheid)

Model 36: enkel voor categorie B

 • Je krijgt het vanaf 17 jaar en het is 36 maanden geldig.
 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor je theoretisch examen.
 • Je mag enkel rijden als je vergezeld bent van één of beide begeleiders die op het voorlopig rijbewijs vermeld staan en/of door een gebrevetteerd instructeur. Je mag geen bijkomende passagiers vervoeren.
 • Je bent niet verplicht om rijschool te volgen.
 • De begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs.
 • Als houder van een voorlopig rijbewijs model 36 mag je niet rijden van 22.00 uur tot ’s anderendaags 06.00 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.
 • Enkel geldig op Belgisch grondgebied.
 • Het praktisch examen kan pas afgelegd worden nadat je een stage van minstens 3 maanden doorlopen hebt met je voorlopig rijbewijs.
 • Houder van een geldig voorlopig rijbewijs M18 kan eenmaal omwisselen naar M36 (binnen de geldigheid)

Model 12: enkel voor categorie B

 • Je krijgt het vanaf 18 jaar en het is 12 maanden geldig.
 • Je kan dit aanvragen binnen de 3 jaar na het verstrijken van de geldigheidsdatum van het voorlopig rijbewijs M18 of M36.
 • Is het langer dan 3 jaar geleden dat je slaagde voor je theoretisch examen, dan dien je dit examen opnieuw af te leggen
 • Je legt een getuigschrift van de rijschool voor, waaruit blijkt dat je minstens 6 uren praktische rijles gevolgd hebt in een erkende rijschool.
 • Je mag enkel rijden als je vergezeld bent van één of beide begeleiders die op het voorlopig rijbewijs vermeld staan en/of door een gebrevetteerd instructeur. Je mag geen bijkomende passagiers vervoeren.
 • De begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs.
 • Als houder van een voorlopig rijbewijs model 12 mag je niet rijden van 22.00 uur tot ’s anderendaags 06.00 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.
 • Enkel geldig op Belgisch grondgebied.
 • Het praktisch examen kan dadelijk afgelegd worden, er is geen minimumstage vereist: de stage volbracht onder dekking van het voorlopig rijbewijs M18 of M36 komt in aanmerking.
 • Een voorlopig rijbewijs M12 kan slechts één maal afgeleverd worden.

Model 3: voor alle categorieën motorfietsen, vrachtwagens, bussen met of zonder aanhangwagen en bij de overgang van een beperkt rijbewijs (voor voertuigen met een automatische schakeling) naar een volwaardig rijbewijs categorie B.

 • Dit type voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig.
 • Afhankelijk van de categorie krijg je het vanaf 18 jaar.
 • Je bent niet verplicht om rijschool te volgen behalve voor categorie A.
 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor je theoretisch examen.
 • Je mag enkel rijden als je vergezeld bent van één van de begeleiders die op het voorlopig rijbewijs vermeld staan.  
 • Naast de kandidaat, mogen er maximum 2 personen plaatsnemen in het voertuig: hetzij één van de begeleiders en één passagier, anderzijds beide begeleiders.
 • De begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs.
 • Als houder van een voorlopig rijbewijs model 3 mag je niet rijden van 22.00 uur tot ’s anderendaags 06.00 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.
 • Enkel geldig op Belgisch grondgebied.
 • Het praktisch examen kan pas afgelegd worden nadat je een stage van minstens 1 maand doorlopen hebt met je voorlopig rijbewijs

De begeleider:

 • Ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
 • Heeft minstens acht jaar een geldig Belgisch of Europees rijbewijs voor de gevraagde categorie.
 • Mag de laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen.
 • Heeft niemand anders onder begeleiding (uitzondering: zijn partner, zijn kinderen, zijn kleinkinderen, zijn zussen, zijn broers en zijn pleegkinderen of deze van zijn partner

Hoe? 

 • Een voorlopig rijbewijs model 18, model 36 en model 12 vraag je aan bij de dienst Burgerzaken of kan je online aanvragen via Beldrive.
 • Een voorlopig rijbewijs model 3 vraag je aan bij de dienst Burgerzaken.
 • De aangevraagde voorlopige rijbewijzen kunnen maximum 4 werkdagen na de aanvraag afgehaald worden na afspraak. Je hebt 3 maanden om jou voorlopig rijbewijs op te halen. Daarna wordt het voorlopig rijbewijs vernietigd.
 • Wanneer je niet zelf het rijbewijs kan komen afhalen, is het mogelijk om een volmacht te geven aan een andere persoon. Het volmachtformulier vind je hier terug. Bij het afhalen van het rijbewijs is het noodzakelijk dat de persoon die het rijbewijs afhaalt steeds zijn of haar identiteitskaart kan voorleggen.
 • Wanneer je het voorlopig rijbewijs online hebt aangevraagd via Beldrive, moet je zelf als aanvrager het voorlopig rijbewijs komen afhalen.

Wat meebrengen? 

 • Jouw identiteitskaart.
 • Een aanvraagformulier, dat krijg je bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen.
 • Voor het voorlopig rijbewijs model 36, model 12 en model 3 vult de begeleider zijn/haar gegevens in op dit attest en ondertekent hij/zij het formulier.   
 • Eventueel attest van de rijschool waar je reeds een opleiding volgde.
 • Een pasfoto als de foto op jouw huidige identiteitskaart niet meer gelijkend is

Prijs?

 • € 25 (je betaalt direct bij de aanvraag)
 • Je kan met bancontact betalen.