header afbeelding

Uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister, het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden, is een officieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelingen. Er bestaan drie modellen van het uittreksel uit het strafregister. De instantie die het uittreksel vraagt en/of de aard van de activiteit is bepalend voor het model dat je nodig hebt.

 • Het model afgeleverd conform artikel 595 Wetboek van Strafvordering
  Bestemd voor alle andere activiteiten dan deze vermeld bij de volgende twee modellen.
 • Het model afgeleverd conform artikel 596.1 Wetboek van Strafvordering
  Bestemd voor een aantal gereglementeerde activiteiten bijvoorbeeld: wapenvergunning, jachtverlof, drankslijterijen, fiscale beroepen, sollicitaties overheid …
 • Het model afgeleverd conform artikel 596.2 Wetboek van Strafvordering
  Bestemd  voor activiteiten die vallen onder opvoeding, psycho-, medische en sociale begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Voorwaarden

Inwoner van Vorselaar zijn

Hoe aanvragen

Je kan enkel een uittreksel betreffende jezelf aanvragen (dus niet voor derden) op de volgende manieren:

 • Je vraagt het document aan via het e-loket. Daar krijg je de keuze om:
  • veilig aan te melden (via eID kaartlezer, itsme of token). Je kan het digitale document onmiddellijk downloaden.
 • Maak een afspraak online of maak telefonisch een afspraak op het gemeentehuis via 014 50 11 01. Breng op je afspraak zeker je identiteitskaart of verblijfsvergunning mee. Je krijg het document onmiddellijk mee.

Kostprijs

Het uittreksel strafregister is gratis.

Meer info

Typeformulier

Dit document kan door de werkgever/organisatie die het uittreksel uit het strafregister nodig heeft, ingevuld worden om aan te geven welk model van uittreksel uit het strafregister er moet afgeleverd worden.

Typeformulier uittreksel