header afbeelding

Tijdelijke afwezigheid

Wanneer je langer dan 3 maanden maar minder dan een jaar afwezig zal zijn van je hoofdverblijfplaats, dan moet je dit melden bij de dienst bevolking van je gemeente.

Door dit te melden zal je vermijden dat je ambtshalve geschrapt wordt van je hoofdverblijfplaats.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een tijdelijke afwezigheid wanneer je minder dan 1 jaar afwezig bent voor:

 • een vakantieverblijf in het buitenland;
 • een verblijf in verband met je gezondheid;
 • een studie- of zakenreis.

Je komt in aanmerking voor een tijdelijke afwezigheid zonder de beperking van 1 jaar als je:

 • een beroepsopdrachten hebt in binnen- of buitenland (beroepsmilitair, diplomatiek ambtenaar, federale politie) en dit voor de periode van je opdracht;
 • verblijft in een verpleeginrichting, rusthuis, ziekenhuis, psychiatrische instelling, penitentiaire instelling, .. voor de duur van je verblijf;
 • student bent, ouder dan 16 jaar en financieel ten laste zijn van je ouders en dit voor de duur van je studies.

Procedure

 • maak een afspraak bij de dienst bevolking via onze website;
 • bezorg ons het ingevulde formulier “Aangifte van een tijdelijke afwezigheid” en eventueel attesten/bewijsstukken;
 • bezorg de nodige documenten die je afwezigheid staven (arbeidscontract, inschrijving van een buitenlandse onderwijsinstelling, …);
 • de medewerker van de dienst bevolking zal je tijdelijke afwezigheid in het bevolkingsregister ingeven op de datum van je vertrek;
 • wanneer je terug in België komt, meld je je aanwezigheid bij de gemeente en zal de tijdelijke afwezigheid verwijderd worden.

Je kan je tijdelijke afwezigheid na 1 jaar eventueel nog verlengen met 1 jaar. Daarvoor moet je terug een nieuwe aanvraag indienen, met de nodige bewijsstukken, bij de dienst bevolking van je gemeente.

Kosten

gratis

Wat breng je mee naar je afspraak?

 • je identiteitskaart
 • het ingevulde aanvraag formulier;
 • de nodige bewijsstukken.

Nuttige links