header afbeelding

Rijbewijs

Wat?

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt moet beschikken over een rijbewijs geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.
Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Het is ook geldig in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.
De administratieve geldigheidsdatum van het rijbewijs is 10 jaar.

Voorwaarden:

In Vorselaar wonen.

Hoe?

 • Een rijbewijs vraag je aan bij de dienst Burgerzaken.
 • De aangevraagde rijbewijzen kunnen maximum 4 werkdagen na de aanvraag afgehaald worden. Je hebt drie maanden om jouw rijbewijs op te halen. Daarna wordt het rijbewijs vernietigd.
 • Wanneer je niet zelf het rijbewijs kan komen afhalen, is het mogelijk om een volmacht te geven aan een andere persoon. Het volmachtformulier vind je hier terug. Bij het afhalen van het rijbewijs is het noodzakelijk dat de persoon die het rijbewijs afhaalt steeds zijn of haar identiteitskaart kan voorleggen.

Wat meebrengen?

Eerste aanvraag

 • Jouw identiteitskaart.
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat het examencentrum heeft afgeleverd.
 • Voor de categorieën AM, A1, A2, A: een getuigschrift van onderricht dat de rijschool heeft afgeleverd.
 • Voor de categorieën C en D: eventueel het attest van vakbekwaamheid en een medisch attest.
 • Een pasfoto als de foto op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is.

Nieuw rijbewijs na doktersonderzoek of verandering rijbewijscategorie:

 • Jouw identiteitskaart.
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat het examencentrum heeft afgeleverd. Na een medisch onderzoek ontvang je het aanvraagformulier bij de dienst Burgerzaken.
 • Voor de categorieën AM, A1, A2, A: een getuigschrift van onderricht dat de rijschool heeft afgeleverd.
 • Een rijgeschiktheidsattest van groep 1 (dat een dokter of specialist heeft afgeleverd)
 • Een rijgeschiktheidsattest van groep 2 (dat de arbeidsgeneesheer heeft afgeleverd).
 • Een pasfoto als de foto op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is.

Verloren of gestolen

Heb je jouw rijbewijs verloren of is het gestolen? Doe onmiddellijk aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij jouw lokale politie. Bij verlies of diefstal in het buitenland doe je ter plaatse aangifte, maar je moet ook aangifte doen bij een Belgische politiedienst.
Met het attest van verlies/diefstal dat je ontvangt, kan je een nieuw rijbewijs aanvragen. Bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs moet je volgende zaken meebrengen:

 • Jouw identiteitskaart.
 • Het attest van verlies/diefstal dat de politie heeft afgeleverd.
 • Een pasfoto als de foto op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is.

Attest van verlies vervangt jouw rijbewijs niet. Voor je een voertuig bestuurt, moet je in het bezit zijn van het rijbewijs.

Prijs?

 • € 25 (je betaalt direct bij de aanvraag)
 • Je kan met bancontact betalen.