header afbeelding

Polio inenting

De inenting tegen poliomyelitis of kinderverlamming zijn vier inentingen die verplicht zijn tussen de 2de en 18de levensmaand. Bij aangifte van de geboorte ontvangt de aangever een blanco attest met de verplichte inentingen.

Dit attest moet door huisarts, kinderarts of bij Kind en Gezin worden ingevuld. Na de vierde inenting, binnen de 18 maanden na de geboorte, moet je het attest binnenbrengen op de dienst bevolking of kan je dit online ingeven via het e-loket.