header afbeelding

Rijbewijs – omwisselen

Wat? 

Sinds de invoer in 1967 van het Belgisch nationaal rijbewijs kunnen we vier modellen onderscheiden.

Het eerste type werd afgeleverd vanaf 1967 tot en met 31 december 1988 (het Belgisch rijbewijs genaamd).

​​Rijbewijs afgeleverd tot en met 1988

Het tweede type werd uitgereikt vanaf 1 januari 1989 tot en met 30 september 1998 (Belgisch rijbewijs naar Europees model).

​​Rijbewijs afgeleverd tot 1998

Sinds 1 oktober 1998 worden volwaardige rijbewijzen afgeleverd die volledig aangepast zijn aan de normen van de Europese Gemeenschappen. Vanaf mei 2004 is de eerste bladzijde van dit model gewijzigd om de talen van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie weer te geven.

​​Rijbewijs afgeleverd tot 2013

Sinds april 2013 is het ook mogelijk om het nieuwe rijbewijs naar bankkaartmodel aan te vragen bij de dienst Burgerzaken.

​​Rijbewijs afgeleverd vanaf april 2013

Voorwaarden: 

Momenteel bestaat er geen wettelijke omwisselingverplichting naar een recent model van rijbewijs.

De FOD Mobiliteit en Vervoer wil erop wijzen dat mensen die nog een papieren rijbewijs hebben, dit niet zomaar moeten laten vernieuwen. De papieren rijbewijzen zijn nog altijd geldig in België en in het buitenland, en dit tot 2033. Pas in 2033 zal het Europese bankkaartmodel verplicht zijn. Het is dus absoluut niet nodig om nu al bij de lokale overheid een nieuw rijbewijs aan te vragen.

In een aantal situaties is het omwisselen naar een recent model zeker aan te raden:

 • Wanneer jouw rijbewijs beschadigd is.
 • Wanneer de foto op jouw rijbewijs niet langer gelijkend is.
 • Wanneer je over een rijbewijs beschikt dat werd afgeleverd vóór 1989.

Hoe? 

 • Een rijbewijs vraag je aan bij de dienst Burgerzaken.
 • De aangevraagde rijbewijzen kunnen maximum 5 werkdagen na de aanvraag afgehaald worden. Je hebt 3 maanden om jou voorlopig rijbewijs op te halen. Daarna wordt het voorlopig rijbewijs vernietigd.
 • Wanneer je niet zelf het rijbewijs kan komen afhalen, is het mogelijk om een volmacht te geven aan een andere persoon. Het volmachtformulier vind je hier terug. Bij het afhalen van het rijbewijs is het noodzakelijk dat de persoon die het rijbewijs afhaalt steeds zijn of haar identiteitskaart kan voorleggen.

Wat meebrengen? 

 • Jouw huidig rijbewijs.
 • Jouw identiteitskaart.
 • Een pasfoto als de foto op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is.

Prijs? 

 • € 25 (je betaalt direct bij de aanvraag)
 • Je kan met bancontact betalen.