header afbeelding

Geboorte, huwelijk of overlijden

Geboorte

 • Als je kind in Vorselaar is geboren, dan moet je dit binnen vijftien dagen aangeven.  Gelieve hiervoor een afspraak te maken.
 • Als de vijftiende dag in het weekend valt of een wettelijke feestdag is, kan je de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen. Als je kind in een andere gemeente geboren wordt, moet je de aangifte daar doen. 
 • Vader, moeder of meemoeder kunnen de aangifte doen. Als je niet gehuwd bent en het kind niet erkend hebt voor de geboorte, dan moeten beide ouders aanwezig zijn.
 • De ambtenaar stelt een geboorteakte op en geeft u documenten mee voor kinderbijslag, ziekenfonds, inenting en andere diensten.

Wat breng je mee?

 • de identiteitskaarten van beide ouders
 • het huwelijksboekje (als je gehuwd bent)
 • een erkenningsakte (als je niet getrouwd bent en de vader of meemoeder het kind erkend heeft)
 • het formulier verklaring naamkeuze

Huwelijk

Heb je huwelijksplannen? Proficiat! Het eerste wat je moet doen is een datum en uur bepalen. In Vorselaar zijn we flexibel en kan je in principe elke werkdag en op zaterdag huwen.  Op zaterdag wordt het huwelijk ten laatste om 13u30 afgesloten. Koppels die niet huwen voor de kerk, kunnen ook vragen om in het gemeentehuis een tekstje voor te lezen, de ringen uit te wisselen, enzovoort. Er dient rekening te worden gehouden dat voor een huwelijk maximum 30 minuten voorzien wordt (aankomst en vertrek inbegrepen). 

Als je van plan bent te huwen en je hebt reeds een datum vastgesteld kan je deze best onmiddellijk doorgeven op het gemeentehuis. Je dient enkel de identiteitskaarten mee te brengen. De overige documenten worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand voor jou verzameld. Als het huwelijksdossier volledig is, wordt telefonisch contact met je opgenomen om samen de huwelijksaangifte op te maken. De aangifte van het huwelijk gebeurt door beide huwelijkskandidaten in de gemeente waar minstens één van de huwelijkskandidaten is ingeschreven als inwoner. Er kan ook een aangifte gebeuren door één partner maar dan dient er een legale volmacht van de afwezige huwelijkspartner worden voorgelegd waaruit zijn/haar instemming met de huwelijksaangifte blijkt. Vanaf de 14e dag na ondertekening van de aangifte kan er in het huwelijk worden getreden. Sinds 2010 ben je niet langer verplicht om getuigen te voorzien tijdens je burgerlijke huwelijksplechtigheid. Als je dat wel doet, kan je tot maximum 4 getuigen voorzien.

Huwelijksjubileum

Koppels die 50 jaar, 60 jaar of 70 jaar gehuwd zijn, worden door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. Je krijgt op voorhand een brief van het gemeentebestuur. Als je dat wenst, komen de burgemeester en schepen(en) langs om je enkele cadeautjes te overhandigen.

Overlijden

De akte van overlijden wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand, op aangifte van één getuige. Meestal gebeurt de aangifte van een overlijden door de begrafenisondernemer, die handelt in opdracht van de familie. De wet voorziet geen termijn waarbinnen aangifte van overlijden moet gebeuren, maar wegens de noodzaak van de begrafenis is men uiteraard verplicht de ambtenaar van de burgerlijke stand zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, vermits hij alleen bevoegd is om toestemming tot begraven te geven.

De aangever dient volgende documenten voor te leggen:

 • identiteitskaart van de overledene;
 • eventueel trouwboekje van de overledene;
 • doktersgetuigschrift betreffende het overlijden;
 • eventueel aanvraag tot crematie.