header afbeelding

Elektronische vreemdelingenkaart voor -12-jarigen (eVK-12)

Vanaf 15 januari 2024 worden er elektronische vreemdelingenkaarten voor -12-jarigen uitgereikt. Deze vervangen het kartonnen kaartje van vroeger. Het is geen identiteitskaart maar een bewijs dat het kind hier mag verblijven. Als EU en niet-EU onderdaan moet je steeds in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs. Dat kan een paspoort zijn of een identiteitskaart van het land van oorsprong.

Er zijn verschillende types vreemdelingenkaarten voor -12-jarige niet-Belgen:

De nationaliteit en de reden van het verblijf bepalen het soort kaart dat het kind zal krijgen.

Geldigheid

De geldigheid van de kaart is afhankelijk van de procedure. De maximale geldigheid is 3 jaar.

Procedure

 • Op vraag van de ouders kan er een kaart aangevraagd worden.
 • Het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag en vergezeld worden van een ouder met ouderlijk gezag over het kind (of pleegouder)
 • Je brengt een recente pasfoto van het kind (niet ouder dan 1 jaar) mee die voldoen aan de vereiste normen
 • Na 2 tot 3 weken ontvang je thuis per post je pin- en pukcode. Hiermee kan je de nieuwe kaart opgehaald geactiveerd worden. Hiervoor maakt je een afspraak via onze website.

Je kan een aanvraag van een elektronische kaart voor -12-jarigen ook via een spoedprocedure doen. De pin- en pukcode worden dan samen met de nieuwe eVK geleverd bij de dienst bevolking.

Kosten

Normale procedure:

 • € 8 / € 11 (afhankelijk van het type kaart)
 • Levering: 2 tot 3 weken

Spoedprocedure:

 • € 105 / € 120 (afhankelijk van het type kaart)
 • Levering: dag van aanvraag (voor 15u) + 1 werkdag
 • Afhalen: namiddag op dag van levering

Wat breng je mee naar je afspraak?

Bij de aanvraag van je nieuwe kaart:

 • het kind
 • een recente pasfoto die voldoet aan de vereiste normen
 • eventueel de huidige kaart, een vervangdocument (bij verlies/diefstal) of het kartonnen kaartje
 • het te betalen bedrag (bij voorkeur te betalen via bancontact)

Bij het afhalen van je kaart:

 • je huidige kaart (of het vervangdocument) of het kartonnen kaartje
 • je brief met pin- en pukcode