header afbeelding

Erkenning kind

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van jouw kind als jouw partner. 

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder. 

Sinds 1 januari 2015 kunnen ook ongehuwde meemoeders (binnen een lesbische relatie) het kind erkennen.

Een erkenning door de meemoeder is ook een mogelijkheid in volgende gevallen:

 • Je bent een gehuwde of ongehuwde meemoeder en je hebt een kind dat geboren is voor 1 januari 2015 en dat je nog niet geadopteerd hebt.
 • Je bent meemoeder en je volgt een adoptieprocedure voor het kind van je partner. Je kan de adoptieprocedure in dat geval stopzetten en het kind erkennen.

Voorwaarden

De moeder of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder haar toestemming geven.
 • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is,  moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. Een toestemming van de moeder is niet nodig.

Procedure

Je kan een kind erkennen:

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
 • bij de geboorteaangifte zelf
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

De erkenning kan je doen:

 • in de gemeente waar je woont
 • waar de andere ouder woont
 • of waar het kind geboren is

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar het gemeentehuis komen en een afspraak maken bij de dienst Burgerzaken via mail bevolking@vorselaar.be of telefoonnummer 014 50 11 01 

Als je voor de geboorte de erkenning niet doet in de gemeente waar het kind geboren wordt, dan moet je bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.

Als de erkenner getrouwd is met een andere partner, dan wordt die andere partner op de hoogte gebracht van de erkenning.

 Wat breng je mee?

 • De identiteitskaarten van beide ouders.
 • Bij erkenning vóór de geboorte: doktersattest met de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.
 • Bij erkenning na de geboorte: uittreksel van de geboorteakte van het kind, als het niet in Vorselaar geboren is.
 • Als een ouder niet in België geboren is: de geboorteakte van die ouder. Indien nodig, moet de akte ook gelegaliseerd en vertaald zijn.
 • Als een ouder niet in België staat ingeschreven: geboorteakte, een bewijs van nationaliteit, woonst en ongehuwde staat van die ouder. Dit laatste is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e).  Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëidigd vertaler.

Kostprijs

Een erkenning van een kind is gratis.