header afbeelding

Elektronische vreemdelingenkaart (eVK)

De elektronische vreemdelingenkaart (eVK) is een verblijfskaart voor niet-Belgen. Het is geen identiteitskaart maar een bewijs dat je hier mag verblijven. Als EU en niet-EU onderdaan moet je steeds in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs. Dat kan een paspoort zijn of een identiteitskaart van je land van oorsprong.

Met deze elektronische kaart heb je ook toegang tot toepassingen van e-government en kan je documenten elektronisch ondertekenen.

Er zijn negen types vreemdelingenkaarten. Je nationaliteit en de reden van je verblijf bepalen het soort kaart dat je zal krijgen. Op de website van de Vlaamse Overheid vind je hierover meer informatie. Ondertussen zijn er nog 2 nieuwe types vreemdelingenkaart uitgegeven; de M- en de N-kaart. Dit zijn kaarten voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die begunstigde zijn van het terugtrekkingsakkoord.

Alle types kaarten hebben een contactchip met persoonlijke gegevens, zoals je adres, die niet op de kaart zichtbaar zijn, en 2 certificaten.

Hiermee kan je:

 • jezelf online identificeren,
 • je elektronische handtekening zetten (vanaf 18 jaar),
 • officiële documenten aanvragen.

Enkele kaarten hebben ook een contactloze RIFD-chip, onzichtbaar voor het oog, die je vingerafdrukken bevat.

Eerste aanvraag

Als je inschrijvingsprocedure als EU of niet-EU onderdaan afgerond is, kan je een eVK bekomen na instructies van de Dienst Vreemdelingenzaken. Welke eVK je krijgt en de geldigheidsduur is afhankelijk van je procedure.

Procedure

Voor het opstarten van een inschrijvingsprocedure neem je eerst contact op met een medewerker van de dienst bevolking, die vreemdelingendossiers behandelt: bevolking@vorselaar.be, 014 50 71 04

Wat breng je mee naar je afspraak?

 • Je paspoort en/of identiteitskaart van je land van oorsprong.
 • Eventueel een verblijfskaart van een andere Schengenstaat.
 • Andere officiële documenten (geboorteakte, huwelijksakte)

Vernieuwen van een eVK

Geldigheid

De geldigheid van je eVK is afhankelijk van je procedure.

Procedure

 • Ongeveer 3 maanden voor de vervaldatum van je huidige eVK, ontvang je van de onze dienst bevolking een kaartje met een oproep om je verblijfskaart te laten vernieuwen. Je kan hiervoor een afspraak maken via onze website.
 • Je brengt je oproep mee en een pasfoto die voldoen aan de vereiste normen
 • Na 2 tot 3 weken ontvang je thuis per post je pin- en pukcode. Hiermee kan je je nieuwe eVK ophalen en activeren. Hiervoor maakt je een afspraak via onze website.

Opmerking: Voor de verlenging van de F-kaart, voor familieleden van Belgen of EU-onderdanen, moet je een aanvraag opstarten bij de Dienst vreemdelingenzaken. Hiervoor neem je contact op met een medewerker van de dienst bevolking, die vreemdelingendossiers behandeld. bevolking@vorselaar.be – 014 50 71 04.

Je kan een aanvraag van een eVK ook via een spoedprocedure doen. De pin- en pukcode worden dan samen met de nieuwe eVK geleverd bij de dienst bevolking.

Kosten

Normale procedure:

 • € 20
 • Levering: 2 tot 3 weken

Spoedprocedure:

 • € 120
 • Levering: dag van aanvraag (voor 15u) + 1 werkdag
 • Afhalen: namiddag op dag van levering

Zelf een vernieuwing aanvragen

In volgende gevallen ontvang je geen uitnodiging en moet je zelf een vernieuwing aanvragen:

 • je eVK werd gestolen of is verloren (eerst aangifte doen bij de politie dan ontvang je van onze dienst bevolking een vervangdocument),
 • je eVK is beschadigd,
 • je chip werkt niet meer of is los gekomen,
 • je pasfoto is niet meer gelijkend,
 • je naam, voornaam of geslacht is gewijzigd,

Wat breng je mee naar je afspraak?

Bij de aanvraag van je nieuwe eVK:

 • je oproepingskaartje
 • een recente pasfoto die voldoet aan de vereiste normen 
 • je huidige eVK (of een vervangdocument)
 • het te betalen bedrag (bij voorkeur te betalen via bancontact)

Bij het afhalen van je eVK:

 • je huidige eVK (of het vervangdocument)
 • je brief met pin- en pukcode