header afbeelding

Ambtshalve schrapping en inschrijving

Ambtshalve schrapping

Indien je langer dan 6 maanden niet meer kan aangetroffen worden op je hoofdverblijfplaats en er kan geen andere verblijfplaats vastgesteld worden, kan je geschrapt (afgevoerd) worden uit het bevolkingsregister.

Je zal geen officieel adres meer hebben en je identiteitskaart zal geannuleerd worden. Dit kan gevolgen hebben bij instellingen zoals de bank, ziekteverzekering, VDAB, …. .

Na een grondig onderzoek door de politie en de gemeente zal je nog een schriftelijke melding ontvangen op je hoofdverblijfplaats met de vraag je verblijf in orde te brengen. Indien je het nalaat je verblijf in orde te stellen zal de schrapping gebeuren na een beslissing van het College van Burgemeester en schepenen.

Wanneer er ondertussen andere personen op jouw hoofdverblijfplaats wonen is het duidelijk dat je er geen belangen meer hebt en zal de ambtshalve schrapping zo snel mogelijk gebeuren.

Indien je je hoofdverblijfplaats verlaat voor meer dan 3 maanden en minder dan een jaar en je houdt er je belangen, kan je bij de dienst bevolking van de gemeente je tijdelijke afwezigheid aangeven (link naar pagina tijdelijke afwezigheid).

Indien u een verhuurder of een bewoner bent van een woning waar iemand (nog) onterecht ingeschreven staat, kan u dit melden via een afspraak bij de dienst bevolking (link naar afsprakentool).

Ambtshalve inschrijving

Indien er vastgesteld wordt dat je je hoofdverblijfplaats hebt op een adres in de gemeente en je weigert zelf een aanvraag te doen om ingeschreven te worden, kan je door de gemeente, op het adres waar je verblijft, ambtshalve ingeschreven worden in het bevolkingsregister.

Bij vaststelling van je verblijf na een onderzoek van de politie en gemeente, zal je eerst schriftelijk gevraagd worden je aan te melden voor een aanvraag van adreswijziging. Indien je het nalaat zelf een aanvraag tot adreswijziging op te starten zal je, na een besluit door het College van Burgemeester en Schepenen, ambtshalve ingeschreven worden in het bevolkingsregister op het adres waar je verblijft.

Nuttige links