header afbeelding

Adreswijziging

Je bent wettelijk verplicht binnen de 8 dagen na je verhuis je adreswijziging door te geven bij de dienst bevolking van je (nieuwe) gemeente.

Voorwaarden

 • Bij een adreswijziging van een gezin volstaat het dat één (meerderjarig) gezinslid de aangifte doet.
 • Bij een adreswijziging van een niet-ontvoogde minderjarige, die voor het eerst de verblijfplaats van zijn ouders verlaat, moet de aangifte persoonlijk gedaan worden door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent. Wanneer het gaat over co-verblijfs-ouderschap moet er een onderling akkoord van beide ouders of een vonnis van de familierechtbank voorgelegd worden.
 • Bij een adreswijziging van een pleegkind is het de pleegouder die persoonlijk de aangifte doet. Het attest van de dienst pleegzorg of een vonnis van de jeugdrechtbank moet voorgelegd worden.
 • Indien je zelf je adreswijziging niet kan aangeven, kan je via een volmachtformulier iemand anders de volmacht geven dit voor jou te doen.

Procedure

Een adreswijziging kan op 2 manieren aangegeven worden:

OF

 • Via het digitaal loket op onze website (enkel met eID kaartlezer, mobiele app). Bij een aangifte via het digitaal loket kan de aangever enkel aangifte doen voor de gezinsleden. Niet-gezinsleden moeten apart een aangifte doen.

Na de aangifte (zowel via een afspraak als digitaal) krijg je een ontvangstbewijs.

De wijkagent komt controleren of je echt op het aangegeven adres woont. Na een positieve woonstcontrole zal je ingeschreven worden op het nieuwe adres. Dan maak je een afspraak om, bij de dienst bevolking, het adres op alle identiteitskaarten en kids-ID’s van het gezin te laten  aanpassen.

Diftar (afvalcontainers) regelen wij voor jou bij de aangifte van je adreswijziging.

Kosten

gratis

Wat breng je mee naar je afspraak?

Bij de aangifte op het gemeentehuis:

 • je identiteitskaart (enkel van de aangever)

Na de woonstcontrole:

 • alle identiteitskaarten en kids-ID’s van alle gezinsleden,
 • alle bijbehorende pincodes

Wie verwittigen na je adreswijziging?

Sommige instellingen worden automatisch op de hoogte gebracht van een adreswijziging. Zodra we jouw adreswijziging officieel hebben vastgelegd, krijgen onderstaande organisaties het nieuwe adres via het Rijksregister.

Het gaat om:

 • overheidsinstellingen zoals de Vlaamse Belastingdienst, Kind en Gezin, OCMW,…,
 • sociale zekerheidsinstellingen,
 • kinderbijslagfonds,
 • ziekenfonds of mutualiteit,
 • arbeidsongevallenverzekeraars,
 • kassen voor jaarlijkse vakantie,
 • fondsen voor bestaanszekerheid,
 • gewestelijke huisvestingsmaatschappijen.

Alle andere instanties (energieleverancier, internetprovider, …) moet je zelf op de hoogte brengen van je adresverandering.

Nuttige links