header afbeelding

Adoptie

Wie kan er een kind adopteren?

  • Eén enkele persoon.
  • Twee echtgenoten van gelijk of ongelijk geslacht.
  • Twee samenwonenden van gelijk of ongelijk geslacht die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd.
  • Twee samenwonenden van gelijk of ongelijk geslacht die geen verwanten zijn van elkaar en die op permanente en affectieve wijze samenwonen sedert minstens drie jaar op het tijdstip van het verzoek tot adoptie.

Voorwaarden

De personen die een kind willen adopteren moeten bekwaam worden geacht en tenminste 25 jaar oud zijn. Zij moeten ook minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind. Uitzonderingen hierop zijn afstammelingen in de eerste graad.

Adopties in België

De adoptie is een juridische maatregel. De gemeentelijke tussenkomst blijft beperkt tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten. Hiervoor kan je een afspraak maken bij de dienst Burgerzaken via mail bevolking@vorselaar.be of telefoonnummer 014 50 11 01.  De rechtbank of het Hof van Beroep stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar deze dienst.

De adoptieprocedure verloopt via een notaris of de vrederechter.

In de Belgische wetgeving kent men twee soorten adopties:

  • gewone adoptie.  Bij een gewone adoptie blijven de oorspronkelijke familiebanden bestaan
  • volle adoptie.  Bij een volle adoptie worden de familiebanden gebroken.

Adopties in het buitenland

Een buitenlands adoptievonnis moet je in België eerst laten registreren bij:

Federale Overheidsdienst Justitie
directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden
Federale centrale autoriteit dienst internationale adoptie
Tel: 02 542 75 81

Daarna kan je de adoptiebeslissing op de dienst burgerlijke stand van je woonplaats laten overschrijven.