header afbeelding

Gezonde gemeente

Meer gezondheid, meer preventie – een actieplan ‘gezondheidspreventie’

Door corona staat gezondheid hoog op de agenda. Vorselaar heeft al een hele poos een gezondheidsbeleid uitgebouwd. Zo wordt er dit jaar nog gestart met de bouw van een multidisciplinaire groepspraktijk “PIOEN” in de Lepelstraat. Daar zetten we in op meer preventieve gezondheidszorg, infoavonden, campagnes, enz. Ook ons lokaal dienstencentrum Sprankel! en ons welzijnsplatform zetten al enkele jaren acties op rond gezondheid: lezingen, campagnes over borstkanker of mentale gezondheid, infosessies over mantelzorgpremies en zelfs een toneel over dementie staan daar nog op het programma.

gezonde gemeente

Actieplan
Vorselaar nam ook het initiatief om met 16 gemeenten uit de regio in 2019 in te stappen in een Vlaams programma waarbij zowel de lokale besturen als de Vlaamse overheid middelen bijeenbrengen om extra preventiemedewerkers aan te stellen. Daarin werken we samen met de gemeenten van ons samenwerkingsverband Neteland, LOGO Kempen (lokaal gezondheidsoverleg), CGG Kempen (centrum voor geestelijke gezondheid). Fien Engels is nu onze preventiemedewerker. Zij ontwikkelde samen met de gemeente een actieplan.

Dit jaar starten we met ‘Generatie Rookvrij’, een campagne om kinderen in een rookvrije omgeving te laten opgroeien en we zetten ook meer in op preventie in de scholen. Dat project zal de volgende maand starten. Nadien is er ‘Als kleine kinderen groot worden’ in de periode 17-23 mei (= de week van de opvoeding). Momenteel voelen we ook allemaal dat mentale veerkracht iets is waar we meer mee aan de slag moeten gaan. Er is een werkgroep opgestart met onze secundaire school en ook ons jeugdwelzijnsoverleg zal hier aandacht aan geven. Tijdens de ‘10-daagse van de geestelijke gezondheid’ in oktober zullen we daar ook een echte campagne over opzetten.

Planning komende jaren
Ook voor de komende jaren heeft onze gemeente een planning opgemaakt:

2022:
Levensloop samen met Stichting Tegen Kanker en de gemeente Grobbendonk (weekend van 30 april en 1 mei 2022)
Werken rond gezonde voeding samen met scholen, sociale kruidenier, handelaars, …
Verschillenden infoavonden in ons dienstencentrum

2023:
‘Vorselaar beweegt’, een actie om de mensen meer te laten bewegen samen met de dienst vrije tijd, onze beweegcoach, ouderen/sportverenigingen en Sprankel!
Preventie opsporing kanker samen met LOGO Kempen

2024:
Mentale gezondheid, eenzaamheid en suïcides
Gezond binnen (wonen) samen met LOGO Kempen

2025:
Diabetes
Dikke darmkanker

In het lokaal dienstencentrum staat een ideeënbus in de inkom waar je al jouw ideeën in kwijt kan rond gezondheidsacties.

Wil je graag meewerken? Heb je ideeën om zelf of met je buurt of vereniging mee te werken? Laat het ons weten:
priscilla.geluykens@vorselaar.be, ilse.stessens@vorselaar.be.