header afbeelding

Herziening RUP kern


Sinds 2014 biedt het RUP kern een totaalvisie op bouwen en wonen in de ruime dorpskern van de gemeente. Nieuwe en veranderende inzichten op bijvoorbeeld het dorpse en kleinschalige karakter van ons dorp, duurzaam wonen, andere woonvormen, meer oog voor klimaat, groen, publieke ruimte, ontharding, … vragen een herziening van de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP kern.

Het college van burgemeester en schepenen kondigt het openbaar onderzoek van de herziening aan. Het openbaar onderzoek loopt vanaf 11 januari 2022 tot en met 9 februari 2022. Tijdens die periode mag iedereen het ontwerp inkijken. Opmerkingen of bezwaren kan je uiterlijk op 9 februari 2022 per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 14 te 2290 Vorselaar of digitaal op ro@vorselaar.be.

De documenten liggen ter inzage op het gemeentehuis – dienst ruimtelijke ordening. Je kan de documenten ook online bekijken: