header afbeelding

Help dieren in nood


Vogelbescherming Vlaanderen overkoepelt en co├Ârdineert negen opvangcentra
voor vogels en wilde dieren (VOC). Deze centra zijn verspreid over heel Vlaanderen
en voor onze regio is er het VOC In Herenthout. Dankzij de professionele
opvang en verzorging van het VOC geniet het dier een tweede kans op een
leven in de natuur. Jammer genoeg vinden niet alle zieke en gewonde dieren
hun weg naar een VOC.

Het Wildlife Taxi Team bestaat uit vrijwilligers en zij helpen mee noodlijdende
dieren over te brengen naar de omliggende, erkende opvangcentra en staat
mensen die een hulpbehoevend dier vonden bij met advies.

Interesse? Er is een fysiek infomoment in februari en een online infomoment in
maart. Schrijf je vooraf in: afdelingenteam@vogelbescherming.be.