header afbeelding

Gewestelijke hemelwaterverordening 2022


Op 15 juli 2022 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige Hemelwaterverordening van 2022 voorlopig vastgesteld.

Over dit ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening wordt van 1 tot en met 30 september 2022 een openbaar onderzoek voor de bevolking georganiseerd. 

Informatie hierover vind je op de website van het departement Omgeving.

De verordening zal tevens raadpleegbaar zijn op de milieudienst (na afspraak) in het gemeentehuis.