header afbeelding

Gemeente op schema


‘Heb jij een medicatieschema?’ Dat is de basisvraag die 8 Kempense gemeenten, samen met onze huisartsen, apothekers en het AZ Herentals jou stellen in de nieuwe campagne ‘Gemeente op schema’.

Als je dringende medische hulp nodig hebt, dan is een actueel medicatieschema een onmisbaar document om snelle en aangepaste zorg te krijgen. Zo weten artsen immers wat je inneemt en wat ze daarmee mogen combineren, of net niet. In een stresssituatie, zoals bij een opname op spoedgevallen, is het moeilijk om alles correct en volledig te herinneren. Daarom is het belangrijk om vooraf een medicatieschema op te stellen en dat steeds bij te hebben.

Hoe begin je hier aan? Je vaste huisarts en apotheker kunnen met jou overlopen welke medicatie je neemt en je een medicatieschema bezorgen. Daarin staan niet alleen de voorgeschreven medicatie, met de dosis en tijdstip van inname, maar ook niet-voorgeschreven medicatie, zoals voedingssupplementen of vitamines.

Het is belangrijk dat je je medicatieschema zowel door je apotheker als huisarts laat bijwerken, ook wanneer je in het ziekenhuis opgenomen bent geweest. Zo blijft je schema actueel en kunnen alle zorgverleners jou de beste zorg bieden. Ook de gele doos zorgt voor essentiële informatie aan urgentieteams in crisissituaties!

Ken je trouwens de website www.mijngezondheid.be al? Daar vind je op een beveiligde pagina al jouw gezondheidsinformatie terug. Niet alleen zie je daar je covid-vaccinaties en -testen, ook je voorschriften voor geneesmiddelen en je medicatieschema worden daarin bewaard.