header afbeelding

Kunstwerken

Knuffelcontact

Op 13 februari 2022 werd hier (en simultaan aan het AZ Herentals en in de andere gemeenten van Neteland en de eerstelijnszone) het kunstwerk Knuffelcontact onthuld. Het kunstwerk bestaat uit buisframesculpturen gemaakt door het kunstenaarsduo Diva Benini uit Herentals. Het is een permanente herdenking van de coronacrisis waar ons land sinds maart 2020 twee jaar lang in vertoefde.

“Knuffelcontact” is als titel niet alleen een mooie verwijzing naar corona, maar omschrijft ook de uitnodigende houding van dit sculptuur. De toeschouwer kan zelf midden in het beeld gaan staan om zo een figuurlijke knuffel te ontvangen. Het vestigt ook de aandacht op de kleine, vaak anonieme gebaren of onzichtbare goede daden van buren, vrijwilligers, vrienden of mensen die voorheen zelfs onbekenden waren voor elkaar: een knipoog naar de grote solidariteit in die periode.

Historische dorpspomp

Vorselaar verrassend natuurlijk: Vorselaar is erg “natuurlijk” (natuurgebieden Lovenhoek & Schupleer, de prachtige dreven rondom het kasteel en de Beemden) maar ons dorp heeft een “verrassend” rijke geschiedenis. Dit Frankische Marktplein geeft daar, onder meer met de kaak, blijk van. Vorselaar wordt ook wel eens het K-dorp genoemd: Kasteel, Klooster, Kardinaal, de (Sint-Pieters)Kerk, Kempen, de Karaat (diamant), de vele (gehucht)Kapelletjes, (sport)Kampioenen, …
Vier van de K’s vormen het historische fundament van de gemeente (en deze pomp):

  • het kasteel: een prachtige waterburcht uit +/- 1270 (> de ridder)
  • de karaat: samen met Herenthout, Grobbendonk en Nijlen vormde Vorselaar het centrum van de diamantnijverheid; meer dan 50% van de bevolking bewerkte hier mee het zogenaamde “steentje” (> de slijper).
  • het klooster: vanaf 1820 startte door de invloed van priester Donche en gravin Della Faille de “congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar”; de zusters bouwden op eigen houtje een heel onderwijsnetwerk uit met een eigen ‘methode Vorselaar’, meer dan 100 scholen en op het hoogtepunt wel 48.000 leerlingen (> de zuster).
  • de kardinaal: de invloedrijke Kardinaal Van Roey was is geboren en getogen in Vorselaar. De aartsbisschop van Mechelen bracht zijn jeugd door in de huidige Schranshoeve (> de kardinaal).

Vroeger stond er hier op “de Plaetse” ook een penseput (waar de dorpsbewoners kwamen wassen) en een dorpspomp. Op 8 oktober 2022 werd deze in ere hersteld en werd het vergezeld door een bronzen kunstwerk van Roger Cools uit Vorselaar.

Meer info:

Wapenschild 200 jaar Congregatie Zusters der Christelijke Scholen

De Congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar vierde in 2020 hun 200-jarig bestaan. In 1820 legde priester Lodewijk Vincent Donche er samen met weldoenster gravin Regina della Faille de grondvesten voor een school in de buurt van het kasteel. In deze ‘werkschool’ voor arme kinderen werd in de eerste plaats handenarbeid gedaan en catechismusonderricht gegeven. Later bouwen de Zusters der Christelijke Scholen een belangrijk netwerk aan scholen uit.

Het jubeljaar werd op 2 februari (Maria-Lichtmis) feestelijk geopend met een eucharistieviering voorgegaan door kardinaal Jozef De Kesel. Door corona gingen veel van de andere plechtigheden niet door. Wel werd er een mooie publicatie opgemaakt en de Zusters kregen uit handen van burgemeester Lieven Janssens het ereburgerschap van de gemeente aangeboden, samen met een persoonlijke boodschap van Zijne Majesteit Koning Filip en dit arduinen wapenschild van de congregatie.