header afbeelding

Klokkenluidersregeling

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van
melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Hier lees je hoe je inbreuken bij lokaal bestuur Vorselaar kan melden.

Kom meer te weten over welke meldingen je kan doen.

Schriftelijk via brief of e-mail

De melding kan gestuurd worden naar klokkenluider@vorselaar.be. Mails in dit postvak worden enkel gelezen door de algemeen directeur.

Als je je melding per brief wil versturen, dan richt je je brief aan de algemeen directeur. Je stuurt je brief naar volgend postadres en vermeldt ook duidelijk op de omslag dat de brief vertrouwelijk is, door het woord ‘vertrouwelijk’ zichtbaar te noteren:

Lokaal Bestuur Vorselaar – tav de algemeen directeur
Markt 14
2290 Vorselaar

De brief wordt niet door het secretariaat geopend (dus ook niet ingescand), maar wordt op een beveiligde manier rechtstreeks aan de algemeen directeur bezorgd. 

Telefonisch

Je kan ook een telefonische melding doen.

Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Fysieke ontmoeting

Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van je melding te bespreken.

Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.