header afbeelding

Vacatures lokaal bestuur


Vacatures bij onze partners

  • /

  • Vacatures bij intergemeentelijk samenwerkingsverband Neteland:
    • Beweegcoach voor project “Bewegen op verwijzing”
      Zelfstandig statuut – freelance – standplaats Grobbendonk, Herenthout en Vorselaar

      Zorgregio Herentals zoekt een beweegcoach voor het project Bewegen op Verwijzing (BOV), waarbij mensen op voorschrift van hun huisarts of specialist worden aangespoord om meer te gaan bewegen.

Privacyverklaring bij sollicitaties

We hechten belang aan de bescherming van je privacy en de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van de selectieprocedures.

We leggen in deze privacyverklaring uit waarom en hoe wij je persoonsgegevens als kandidaat verzamelen, hoe wij deze beschermen en hoelang wij deze bewaren. We bewaren deze gegevens zo veilig mogelijk en beschermen deze tegen verlies en onrechtmatig gebruik of toegang. We verwerken je persoonsgegevens volgens de wetgeving over gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (AVG of in het Engels GDPR).