header afbeelding

Gemeentehuis – medewerkers

Algemeen

Burgerzaken

Diensthoofd burger & welzijn

Vreemdelingenzaken

Burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden, … )

Bevolking (identiteitskaart, reispas, … )

Rijbewijzen

Grondgebonden zaken

Ruimtelijke ordening

Technische dienst & mobiliteit

Milieu, landbouw en lokale economie

Projecten & infrastructuur

OCMW – Sociale dienst

Gezins- en bejaardenhulp

Dienstencentrum Sprankel! en serviceflats De Schittering

Vrije tijd

Bibliotheek (Nieuwstraat 15)

Cultuur

Jeugd

Kinderopvang

Sport

Evenementen

Uitleendienst materialen

UITPAS Kempen

Ondersteunende diensten

Financieel directeur

Coördinator Interne zaken

Financiën en administratie

Algemeen directeur

Personeelsdienst

Coördinator buitendiensten

ICT/GIS/Communicatie

groepsfoto