header afbeelding

Samenwerking

Vorselaar heeft een sterke traditie in samenwerking. Nog voor de Vlaamse overheid besliste tot de integratie van gemeente en OCMW werkten beide besturen in Vorselaar al bijna 100% geïntegreerd samen. Dat werd ondertussen ook verankerd in één globaal organogram en de ondersteunende diensten vergrootten hun efficiëntie aanzienlijk. Dit moet nu het pad effenen voor een meer integraal lokaal sociaal beleid. Onder meer inzake seniorenbeleid, wonen, tewerkstelling en vrijetijdsaanbod en -participatie kan er nog meer geïntegreerd worden gewerkt.

De samenwerking tussen de diensten onderling en tussen politiek en administratie wordt in Vorselaar gekenmerkt door veel direct contact, wendbaarheid en flexibiliteit. Geen muren tussen diensten maar medewerkers en diensten die goed samen werken en voor mekaar in de bres springen. Van het personeel wordt veel verwacht en het bestuur wil dan ook de nodige inspanningen doen inzake bijkomende capaciteit en de waardering van het personeel (personeelswelzijn en bredere ondersteuning van diensten, inzake interne organisatie en projectwerking).

Meewerkende schepenen die veel tijd besteden aan hun mandaat nemen verantwoordelijkheid op in subsidiedossiers, het coördineren van projecten, het onderhouden van externe contacten en het engageren van vrijwilligers en verenigingen.

Lokale besturen opereren niet meer op hun eentje. Het zogenaamde “sociaal kapitaal” in Vorselaar is erg groot en dat moeten we koesteren. Zowel in het verenigingsleven als in het dienstencentrum en bij projecten kunnen we rekenen op de inzet van vele vrijwilligers. Die verdienen alle ondersteuning (bv. vrijwilligerspunt), inspraak (bv. allerlei advies- en werkgroepen) en waardering (bv. pluimavond).

De verenigingen zijn het hart en ziel van onze gemeente. Sportverenigingen krijgen een betere infrastructuur (o.a. uitbreiding sporthal en kunstgrasveld), jeugdverenigingen een nieuwe thuisbasis (nieuwe school- en jeugdcampus), culturele verenigingen een vernieuwd ontmoetingscentrum (de huidige bib) middenin een nieuw gemeentepark. Buurten worden betrokken via overleg, buurtwerking wordt financieel en logistiek ondersteund en samen met hen worden BIN- en ZIN-projecten opgezet.

Onze scholen nemen een prominente rol op in onze gemeenschap. Het bestuur werkt op een fijne manier samen met alle scholen. Uit die dynamiek zijn tal van projecten ontstaan die het onderwijs in Vorselaar voor de toekomst verankeren. Een centraal gelegen, open bibliotheek waar gemeente en scholen op één plek samenwerken, is efficiënter en zorgt voor een eigentijdse bib-, leer- en ontmoetingsplek.

Het kunstonderwijs krijgt een vaste plaats in de scholen en met KVRi (o.a. inzake cultuur, beweging, gezonde voeding en verslaving) en Thomas More (maatschappelijke TRIPLE-projecten) wordt educatief samengewerkt. We maken ook ruimte voor volwassenonderwijs en HBO5-opleidingen. In de basisscholen krijgt sensibilisering (o.a. inzake mobiliteit, afval en milieu) meer aandacht.

Besturen is samenwerken. Problemen en uitdagingen voor lokale besturen worden steeds complexer en overstijgen de grenzen van de gemeente. Besturen moeten zich versterken in strategische samenwerking met buurgemeenten.

Binnen de regio Kempen wordt al nauw samengewerkt (o.a. binnen Welzijnszorg Kempen, IOK, Kempens Karakter). We kiezen consequent voor samenwerking binnen de politiezone Neteland. De jongste twee jaar werd de basis gelegd voor een verregaande ambtelijke en politieke samenwerking met Grobbendonk, Herentals, Herenthout en Olen. In de domeinen welzijn, vrije tijd, veiligheid/mobiliteit, personeel wordt nagenoeg alles wat samen kan gebeuren, ook effectief op zonale schaal uitgewerkt.

Er volgen nog ambitieuze projecten op schaal van de zone Neteland: ruimte, dierenwelzijn, handhaving, … Bijvoorbeeld inzake het drugbeleid wordt onder voorzitterschap van Vorselaar een heel mooie, integrale en multidisciplinaire aanpak uitgewerkt. Ook criminele motorbendes en andere problematieken worden aangepakt in samenwerking met parket, ARIEC en politie.

Beleidsartikels

Projecten

  • Veel aandacht voor overleg met adviesorganen en partners: een volledig nieuw participatiereglement met o.a. nieuwe overlegstructuren met horeca, landbouw, vrijetijd