header afbeelding

Financieel gezond

Het bestuur voert al jaren een verstandig en zuinig financieel beleid. De voorbije legislatuur werd gesnoeid in werkingskosten en geïnvesteerd in een efficiënte samenwerking met andere gemeenten. Dankzij de geleverde inspanningen en ondanks tegenvallers zoals de stijgende brandweeruitgaven en de minderinkomsten door de taxshift, staat Vorselaar er goed voor.

We zijn een financieel gezonde gemeente. Sinds eind 2018 is Vorselaar voor het eerst in de geschiedenis volledig schuldenvrij! Nochtans zat de gemeente de afgelopen jaren niet stil: er werd wel degelijk zwaar geïnvesteerd in allerlei projecten.

Eind 2012, het begin van de vorige legislatuur, was het resultaat (verschil tussen dagelijkse werkingskosten en opbrengsten, zonder de investeringen) 562.747 euro. Voor 2018 is het resultaat historisch hoog, namelijk 1.894.684 euro. Het uiteindelijke resultaat, waarin zowel de exploitatie als de investeringen zitten, bedraagt 1.019.435 euro. Samen met een positief resultaat op kasbasis van 8.417.179 euro kan het Vorselaars bestuur dus sterke cijfers voorleggen. Door een continu zuinig beheer van de middelen, door verstandig te investeren en door intensief op zoek te gaan naar subsidies is er ruimte om in de toekomst belangrijke projecten voor Vorselaar te financieren.

Die financiële buffer levert echter geen rente op. Het is verstandiger om die middelen slim te (her)investeren: in riolering (kosten die anders oplopen door minder subsidies), in aanpassingen aan het patrimonium (in het kader van klimaat/energie, dienstverlening en toekomstige uitdagingen), in investeringen in klimaat, in pensioenlasten die op de gemeente afkomen (bv. pensioenfonds van ruim 2 miljoen euro waardoor de lasten in de toekomst verminderen) en slim thesauriebeheer (participatie in windenergie, aandelen in eigen nutsvoorzieningen).

De grote werven die eerder vermeld werden, zijn verstandige investeringen voor de toekomst (bijvoorbeeld school, bibliotheek, riolering, gemeentecampus). Het zou niet passend zijn om de lasten daarvoor op één generatie te leggen. Leningen passen dus ook binnen een verstandig thesauriebeheer.

Een zuinig en slim beheer van de middelen en creatief zijn met subsidies blijven de fundamenten. Het bestuur gaat het engagement aan om de belastingdruk laag te houden. De belastingen zijn in Vorselaar al vele jaren hetzelfde. De laatste verhoging van de algemene personenbelasting en opcentiemen op onroerende voorheffing dateert van het jaar 2000 (19 jaar geleden).

Financieel zullen meer middelen gaan naar de uitbouw van Neteland. Die investeringen verminderen de kwetsbaarheid van Vorselaar, versterken de bestuurskracht en vormen dé belangrijkste strategie voor de toekomst van ons dorp op langere termijn.

Beleidsartikels

Projecten