header afbeelding

Meldingen, klachten of suggesties

Meldingen en suggesties

 • Defecte straatlamp: Fluvius
 • Storingen over elektriciteit of gas: Fluvius
 • Storingen over water of riolering: Pidpa
 • Problemen met ophaling huisvuil: Diftar (IOK)

Andere problemen?

 • Ligt er een riooldeksel los?
 • Heb je zwerfafval ontdekt?
 • Woekert een struik over het voetpad?

Kortom, zijn er ergens problemen op het openbaar domein? Dan kan je dit doorgeven als melding. Gebruik hiervoor ons online meldpunt!

Klachten

De gemeente streeft naar een goede dienstverlening, klantvriendelijkheid en een vlotte afhandeling van vragen en dossiers. Toch is het mogelijk dat je hierover niet tevreden bent en een klacht wil uiten. Daarom heeft de gemeente een procedure ontwikkeld om je klacht vlot en discreet te behandelen. 

Een klacht is ‘de uiting van ontevredenheid van een burger over de (niet-)dienstverlening. Bijkomend criterium is dat de ontevredenheid redelijkerwijze had kunnen voorkomen worden.’

Volgende zaken zijn geen klachten:

 • Een vraag tot dienstverlening of een eerste spontane melding van een probleem: deze zaken moeten rechtstreeks aan de bevoegde dienst gemeld worden of algemeen aangemeld worden via de meldingskaart.
 • Een uiting van algemene ontevredenheid over het beleid: de klacht moet gaan over een specifiek dossier van het bestuur waarbij de burger individueel en actueel betrokken is.
 • Een klacht die niet voldoet aan de kenbaarheidsvereiste: de klager moet eerst tot zijn eigen ontevredenheid geprobeerd hebben bij de betrokken dienst verhaal te halen.
 • Gebeurtenissen die zich al meer dan een jaar geleden hebben afgespeeld.
 • Klachten waarbij de klager anoniem blijft.
 • Klachten die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure.
 • Klachten waarvoor formele beroepsmogelijkheden zijn voorzien (o.a. belastingbezwaren).
 • Klachten waarbij het bestuur geen betrokken partij is.

Voorwaarden

Bezorg ons steeds je naam, adres en telefoonnummer. Anonieme meldingen worden niet behandeld. Je gegevens zijn enkel voor intern gebruik.

Procedure

Meldingen/suggesties kan je op verschillende manieren melden:

 • via het online meldpunt in het e-loket
 • per brief

Klachten kan je op verschillende manieren melden:

Elke melding, klacht of suggestie wordt in een opvolgingsprogramma geregistreerd. Dat maakt het voor het bestuur gemakkelijk om de meldingen te verwerken, op te volgen en te behandelen.

Afhandeling

Binnen de 7 werkdagen na het indienen van een klacht, laat de gemeente de klager weten of de klacht ontvankelijk is. Wanneer de klacht niet ontvankelijk is, moet duidelijk vermeld worden waarom de klacht niet aanvaard wordt. Wanneer de klacht ontvankelijk is wordt de klachtenprocedure opgestart.