header afbeelding

Aanvraag kadervormingsubsidie voor jeugdverenigingen

Vraag je subsidie ten laatste op 15 oktober van elk jaar aan.

Deze subisidie wordt toegekend voor jongeren tussen de 15 en 30 jaar oud die aangesloten zijn bij een erkende Vorselaarse jeugdvereniging, op voorwaarde dat de vorming plaatsvond tussen 1 oktober van het vorige kalenderjaar tot en met 30 september van het huidige kalenderjaar.

Bij vragen: neem contact op met de jeugddienst: 014 50 71 31 of jeugd@vorselaar.be.