header afbeelding

Corona

Kom alles te weten over de vaccinatiecampagne.

Raadpleeg onmiddellijk de huidige maatregelen.

Nieuws

Overlegcomité blijft voorzichtig: strengere regels voor terugkerende reizigers en Covid Safe Ticket voor grote evenementen

Op maandag 19 juli kwam het Overlegcomité opnieuw samen om de coronapandemie en versoepelingen te evalueren. Ondanks de toenemende vaccinatiegraad, kiest het Overlegcomité voor een stapsgewijze en voorzichtige aanpak. Zo wil het vermijden dat er net zoals in onze buurlanden stappen teruggezet moeten worden omdat er te snel te veel versoepeld werd. 

Volgende zaken werden beslist:

Evenementen

 • Vanaf 30 juli kunnen evenementen doorgaan met 3.000 mensen binnen en 5.000 mensen buiten. 
 • Er komt een Covid Safe Ticket voor publieke evenementen. Met dit ticket kunnen buitenevenementen met 1.500 of meer aanwezigen vanaf 13 augustus doorgaan. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vallen regels zoals mondmaskerplicht en afstand houden weg. Vanaf 1 september gelden dezelfde regels voor binnenevenementen. Zonder Covid Safe Ticket blijven evenementen binnen en buiten mogelijk mits naleving van de huidige coronamaatregelen (mondmasker, afstand).
  • Wanneer krijg je een Covid Safe Ticket? Je krijgt een ticket wanneer je al minstens twee weken volledig gevaccineerd bent, een PCR-test van minder dan 48 uur kan voorleggen of wanneer je maximaal 180 dagen geleden COVID hebt gehad en voldoende antilichamen hebt. 

Reizen

 • De geldende reisregels blijven van kracht. 
 • Er komt een verstrengde procedure voor landen uit de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht welke kleurencode voor het land geldt. 
  • Personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, moeten bij terugkeer een PCR-test afleggen op dag 1 en in quarantaine gaan tot ze het resultaat hebben. Op dag 7 leggen ze opnieuw een test af. Bij een positief resultaat moeten ze tien dagen in quarantaine. Als de persoon in kwestie al een PCR-getest onderging tijdens de 72 uur voorafgaand aan de aankomst op het Belgisch grondgebied is een test op dag 1 bij terugkeer niet nodig.
 • De controles op het invullen van het Passenger Locator Form en het bezit van een digitaal coronacertificaat worden aangescherpt. Ben je al minstens twee weken volledig gevaccineerd voor je op reis vertrekt? Je kan een coronacertificaat aanvragen via https://covidsafe.be/
 • Het Overlegcomité beveelt organisatoren van jeugdkampen aan om voor vertrek maximaal in te zetten op algemene pre-testing van begeleiders en deelnemende jongeren. Zo kan voorkomen worden dat besmette personen mee op kamp vertrekken.

Belang van mondmasker, veilige afstand en ventilatie

Regels zoals het dragen van een mondmasker, het houden van veilige afstand en het voldoende ventileren van binnenruimtes blijven belangrijk.

Het dragen van een mondmasker blijft vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht in volgende omstandigheden:

 • wanneer het onmogelijk is om voldoende afstand te houden 
 • in winkels en de winkelcentra
 • in publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen en van de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector
 • in conferentiezalen
 • in auditoria
 • in gebedshuizen 
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • in  private of publieke druk bezochte plaatsen, zoals winkelstraten, markten, jaarmarkten, brocante- en rommelmarkten en kermissen
 • op het openbaar vervoer en de stations
 • bij verplaatsingen in horecazaken, zowel voor klanten als het personeel
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen
 • tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
 • tijdens betogingen

Het mondmasker mag enkel afgezet worden om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

Bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die buiten worden georganiseerd en wanneer er een zittend publiek is, mag het mondmasker af. Bij verplaatsingen zet je het opnieuw op.

Midden augustus vindt er een nieuw Overlegcomité plaats waarop beslissingen genomen worden voor de maand september. Geniet ondertussen van de zomer en draag zorg voor elkaar. 

Blijf ook volgende tien basisregels volgen:

 1. Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 2. Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
 3. Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
 4. Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
 5. Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
 6. Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 7. Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
 9. Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
 10. Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

Evenement organiseren binnen? Dat doe je zo!

Sinds 9 juni is het opnieuw mogelijk om evenementen binnen te organiseren. Heel wat organisatoren zijn daarom bezig met organiseren van nieuwe activiteiten. Indien ze meer dan 100 aanwezigen gelijktijdig op hun evenement verwachten, hebben ze een goedgekeurd CIRM (Covid Infrastructure Risk Model) voor hun locatie nodig. Dit is enkel van toepassing voor publiek toegankelijke evenementen.

Het CIRM is een checklist van de federale overheid waarmee uitbaters hun infrastructuur coronaveilig kunnen maken. Het CIRM legt de uitbater onder meer een maximumcapaciteit en strenge ventilatienormen op. Heb je geen mechanische ventilatie? Neem dan een preventieadviseur of EPB-verslaggever onder de arm om je locatie na te kijken. Zijn advies bepaalt de extra maatregelen die je moet nemen en zijn inschatting van de maximumcapaciteit. Dit voeg je toe aan de CIRM.

We raden alle organisatoren nog steeds aan om hun evenementen zoveel mogelijk buiten te organiseren.

 • Ben je een uitbater van infrastructuur voor evenementen? Vul het CIRM in voor je locatie en laat deze goedkeuren door de stad. Het goedkeurde CIRM is een eerste stap om activiteiten in je infrastructuur te mogen organiseren.
 • Wens je een evenement te organiseren in een binnenlocatie en gaan er meer dan 100 personen gelijktijdig aanwezig zijn? Vraag dan het CIRM op bij de uitbater van je zaal. Deze voeg je toe bij de aanvraag van je evenement. Als het advies van de veiligheidsdiensten positief is, krijg je toestemming om je evenement te organiseren.

Meer informatie over het CIRM en het bijhorende aanvraagformulier

Tweede fase zomerplan wordt vervroegd naar 27 juni 

Op vrijdag 18 juni kwam het Overlegcomité opnieuw samen. Dankzij de positieve cijfers (minder dan 500 covid-patiënten in ziekenhuizen, aantal besmettingen lopen fors terug, positiviteitsgraad ligt onder de 3%) kunnen we op zondag 27 juni de volgende stap van ons zomerplan nemen. 

Op zondag 27 juni nemen we de tweede stap van ons zomerplan, en dus niet op 1 juli zoals eerder werd gecommuniceerd:

 • Telewerk blijft aanbevolen. Ook regelmatig laten testen blijft aan de orde. 
 • Winkelen kan opnieuw zonder beperkingen in aantal en ook de tijdslimiet is verdwenen. Een mondmasker dragen blijft wel nodig.
 • In de horeca (zowel binnen als buiten) mag je opnieuw met 8 personen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegerekend) aan tafel zitten. Het sluitingsuur wordt van 23.30 uur verlaat naar 1.00 uur ‘s nachts. Het gebruik van plexiglas is toegestaan op de terrassen als alternatief voor de 1,5-meter-regel tussen de tafelgezelschappen.
 • Ook thuis mag je opnieuw 8 personen (leden van het eigen gezin en kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegerekend) binnen ontvangen.
 • Er zal geen nachtelijk samenscholingsverbod meer gelden. 
 • Er kunnen meer personen aanwezig zijn op erediensten, huwelijken en begrafenissen: 200 personen binnen of 400 personen buiten.
 • Er zijn meer evenementen mogelijk wanneer dit op een veilige manier doorgaat.
 • Ook jeugdactiviteiten en -kampen met meer kinderen en overnachtingen zijn mogelijk.

Vaccinatie wordt een echt Belgisch succesverhaal. Dit geldt zowel voor het produceren van vaccins als het zetten van vaccins. Ook de vaccinatiecentra zijn sterk bezig, waarvoor dank! Vaccins brengen ons normaal leven terug. Volledig gevaccineerd zijn is de toegangspoort naar onze echte vrijheid. Maar we moeten wel voorzichtig blijven voor de verschillende varianten. We zijn pas volledig veilig als iedereen zijn twee prikken ontvangen heeft. Ga dus zeker ook die tweede prik halen!

Op 16 juli staat het volgende Overlegcomité gepland waarop beslissingen genomen worden over de volgende stappen. Geniet ondertussen van de zomer, draag zorg voor elkaar, maar blijf de tien basisregels volgen. 

COVID Event Risk Model

Sinds 9 juni is het opnieuw mogelijk om evenementen binnen te organiseren. Heel wat organisatoren zijn daarom bezig met organiseren van nieuwe activiteiten. Maar daarvoor hebben ze een goedgekeurd CIRM (Covid Infrastructure Risk Model) voor hun locatie nodig.

Het CIRM is een checklist van de federale overheid waarmee uitbaters hun infrastructuur coronaveilig kunnen maken. Het CIRM legt de uitbater onder meer een maximumcapaciteit en zeer strenge ventilatienormen op, waardoor heel wat zalen op dit moment geen goedgekeurd CIRM kunnen krijgen. We raden alle organisatoren daarom aan om hun evenementen zoveel mogelijk buiten te organiseren.

Ben je een uitbater van infrastructuur voor evenementen? Vul het CIRM in voor je locatie en laat deze goedkeuren door de gemeente. Het goedkeurde CIRM is een eerste stap om activiteiten in je infrastructuur te mogen organiseren.
Wens je een evenement te organiseren in een binnenlocatie? Vraag dan het CIRM op bij de uitbater van je zaal. Met dit CIRM kan je een aanvraag doen bij de stad om je evenement te organiseren. Als het advies van de veiligheidsdiensten positief is, krijg je toestemming om je evenement te organiseren.

Meer informatie over het CIRM en het bijhorende aanvraagformulier

Huidige maatregelen (27 juni)

Hygiëne en veiligheidsafstand

 • Was je handen en geef geen hand of kus bij een begroeting.
 • Doe je activiteit vooral in open lucht. Verlucht binnenruimtes zo veel mogelijk.
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen uit de risicogroepen (ouderen, mensen met ademhalingsproblemen).
 • Hou anderhalve afstand van elkaar.
 • Tien basisregels
  • Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
  • Was regelmatig je handen. Volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
  • Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
  • Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
  • Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
  • Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
  • Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
  • Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
  • Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
  • Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

Familie en vrienden

 • Je mag thuis binnen 8 mensen ontvangen (leden van je gezin en kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld). Buiten mag je meer mensen ontvangen.

Mondmaskers

De algemene mondmaskerplicht is op heel wat plaatsen weggevallen, maar op heel wat drukke en specifieke (vaak binnen-)locaties is het dragen van een mondmasker verplicht. Dit wordt lokaal aangeduid. Gelieve daar de nodige richtlijnen te volgen!

Deze regel geldt voor iedereen vanaf 12 jaar.

Verplaatsen in België

 • Je mag vrij rondreizen in België.
 • Gebruik je het openbaar vervoer? Dan moet je een mondmasker dragen. 

Op vakantie in het buitenland

 • Vanaf 25 januari moeten alle reizigers van het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika verplicht tien dagen in quarantaine. Ze moeten een test doen op de eerste en op de zevende dag. Andere reizigers uit het buitenland moeten, naast de verplichte negatieve test voor het vertrek, bij aankomst in ons land een test afleggen. 
 • De isolatieperiode voor wie positief test, bedraagt 10 dagen. 
 • Iedereen die langer dan 48 uur in het buitenland verblijft, moet het Passenger Locator Form invullen.
 • Wie langer dan 48 uur in een rode zone verbleef, moet tien dagen verplicht in quarantaine. Dit kan verkort worden naar 7 bij een negatieve PCR-test)
 • Mensen die niet in België wonen, en die naar ons land komen, moeten een recente negatieve coronatest kunnen voorleggen. 
 • Check de website van Diplomatie Belgium voor de situatie ter plaatse.
 • Opgelet: elk land heeft haar eigen maatregelen. Check deze voor vertrek.
 • Als blijkt dat je in quarantaine moet, of een test moet afleggen, ontvang je daarover een sms. Heb je deze sms ontvangen? Neem dan eerst contact op met je huisarts. Hij of zij maakt voor jou een afspraak bij het triagecentrum.

Reizigertesten

Ik ga op reis en heb een test nodig, wat nu?

Als bovenstaande mogelijkheden uitgeput zijn, richt je je tot je huisarts. Die kan nagaan of je pre-travel testen kan ingeboekt worden in een triagecentrum waar een beperkt aantal tijdsloten worden voorzien.

Er staan nog een aantal wijzigingen op de planning vanaf 1 juli.

Scholen

 • /

Werk

Winkels & andere

 • Er is geen beperking meet op het aantal mensen met wie ja kan winkelen. In de winkel draag je een mondmasker.
 • Wekelijkse markten mogen doorgaan.
 • Je moet een mondmasker dragen.
 • Dieren-, pret- en vakantieparken zijn open.
 • Kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten zijn opnieuw mogelijk. Organisatie zoals de markten.
 • Fitness heropent met ventilatieprotocollen en verplicht gebruik van luchtkwaliteitsmeter op zichtbare plaats.
 • Publieke sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines, hammams en mogen opnieuw openen.
 • Bioscopen, bowling, speelautomatenhallen, casino’s, wedkantoren heropenen met ventilatieprotocollen. Net als binnenactiviteiten in natuurparken, dierentuinen, pretparken, binnenspeeltuinen, indoor recreatie, tropische zwembaden, casino’s, wedkantoren, speelautomatenhallen, onbemande zonnebanken en bowling. 

Horeca

 • De horeca heropent binnen tussen 5u en 1u ’s nachts. Hetzelfde geldt voor terrassen.
 • Een maximum van 8 personen is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen.
 • Er moet anderhalve meter afstand zijn tussen de tafelgezelschappen.
 • Bediening gebeurt aan tafel. Er is geen bediening aan de toog. 
 • Horecapersoneel moet een mondmasker dragen. 
 • Take away is mogelijk. Bekijk de lijst van Vorselaarse handelaars met aangepast aanbod!
 • Voor banketten en recepties gelden er geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft. Voor het overige gelden de regels van de horeca.

Evenementen

 • De bibliotheken zijn open.
 • Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan. Binnen: tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit, zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
 • Buiten: tot 400 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
 • Organiseer je zelf een evenement ? Doe een scan met het COVID Event Risk Model, en vraag toestemming aan het gemeentebestuur.

Sport

Skatepark

Het skatepark is open. Om het samen veilig te houden, zetten we de regels even op een rijtje:

 • Houd 1,5m afstand.
 • Te druk? Kom dan een volgende keer terug.
 • Wissel geen materiaal uit.
 • Zet je mondmasker op wanneer je niet aan het skaten bent, op het park (+12 jaar).
 • Kom niet in groep (samenscholingsverbod max. 10 personen)

Jeugd

Alle jeugdactiviteiten in een georganiseerd verband moeten de volgende maatregelen en het protocol van toepassing volgen:

 • Ze vinden plaats voor één of meerdere groepen, begeleiders niet inbegrepen van maximum:,
  • 100 personen tot en met 29 juli;
  • 200 personen vanaf 30 juli;
 • Ze vinden plaats in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;
 • Ze kunnen plaatsvinden met overnachting;
 • De deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;
 • Elke deelnemer tot en met 17 jaar vergezeld mag worden door één of meerdere lid leden van hetzelfde huishouden.

De begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar moeten de onderlinge afstand van 1,5 m respecteren in de mate van het mogelijke.

Religie

 • Tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van CERM of CIRM, gelden bepalingen evenementensector.
 • Voor banketten en recepties gelden er geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft. Voor het overige gelden de regels van de horeca.
 • Heb je inspiratie of hulp nodig bij het gebed/bezinning: www.kerknet.be/organisatie/bisdom-antwerpen

Langeafstandrelaties

Mensen die sinds begin van de lockdown niet naar hun partner in het buitenland kunnen, mogen opnieuw reizen om hun geliefde te zien. Hou wel rekening met de inreisbeperkingen in en voor andere landen, en vul het Passenger Locator Form in bij terugkeer. 

Goed om te weten

Quarantaineregels in een notendop

De laatste weken neemt het aantal nieuwe coronabesmettingen fors toe en heel wat mensen zitten in een verplichte quarantaine. Het is erg belangrijk dat iedereen tijdens de quarantaine deze 10 regels strikt opvolgtt:

 1. Draag altijd een mondmasker.
 2. Blijf huis. Laat anderen je boodschappen doen. Ga enkel in nood zelf naar de apotheek, de dokter of de supermarkt.
 3. Laat geen andere personen in je huis.
 4. Je mag niet op bezoek.
 5. Je mag in je tuin of op je terras zitten.
 6. Meet 2x per dag je temperatuur. Bij symptomen, verwittig je huisarts.
 7. Ventileer voldoende (ramen open).
 8. Poets elke dag wat je veel aanraakt (bv. deurklinken, keuken, badkamer).
 9. Gebruik andere spullen (vb. handdoeken, bestek, ..) dan je huisgenoten.
 10. Gebruik een ander toilet of andere badkamer dan je huisgenoten, als het kan.

Als je kan thuiswerken, moet je thuiswerken en kan je dus blijven werken. Kan je niet thuiswerken, vraag dan een attest aan de dokter.

Heb je vragen over je quarantaine of weet je niet precies wat wel of niet mag? Of heb je hulp nodig tijdens je quarantaine (boodschappen, apotheker, …)? Aarzel niet en neem contact op via zorg@vorselaar.be of 014 50 74 89.

Covid-19 testcentrum op Teunenberg

Sinds 12 november is er een nieuw Covid-19 testcentrum op het voormalige militair domein Teunenberg in Olen. Je kan er enkel terecht op afspraak. De huisartsenkring Zuiderkempen richtte het testcentrum initieel op voor de gemeenten van Neteland (Herentals, Herenthout, Olen, Grobbendonk en Vorselaar), Lille, Kasterlee en Westerlo. Bewoners uit andere gemeenten zijn ook welkom.

Extra testcapaciteit nodig door aanpassing teststrategie

Vanaf vandaag, 23 november, wordt de teststrategie in ons land aangepast. Iedereen wie een hoogrisicocontact heeft gehad maar geen symptomen heeft, zal ook getest worden.

Test pas mogelijk na ontvangst code

Je kan pas een afspraak voor een test maken wanneer je een 16-cijferige code ontvangt per SMS of via je huisarts.

Deze code kan je ontvangen in volgende situaties:

 • Wanneer je een hoogrisicocontact hebt gehad.
 • Op initiatief van een bedrijfsarts, schoolarts …
 • Wanneer je terugkeert uit een rode zone. Na terugkeer moet je een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen. Op basis van de ingevulde informatie kan het zijn dat je een code ontvangt.
 • Wanneer je huisarts na een risico-analyse bepaalt dat je getest moet worden.

De test mag niet te vroeg in je quarantaine vallen, want dan zou je een beginnende ziekte kunnen missen. Meestal moet de test gepland worden op de 7e dag na je hoogrisicocontact. Als je bij het ontvangen van de code geen duidelijke datum voor een test gekregen hebt, vraag dat dan aan je huisarts.

Hoe maak ik een afspraak voor een test?

Je kan online een afspraak maken via deze website. Heb je geen computer of internetverbinding? Dan kan je hulp vragen aan een kennis. Je huisarts kan ook een afspraak maken voor jou. Als het niet lukt om digitaal een afspraak te boeken, neem dan contact op met je huisarts. Zonder afspraak vooraf kan je niet getest worden!

Waar vind ik het resultaat van mijn test?

 • Via  www.mijngezondheid.be.
  • Meld je aan en kies voor de rubriek Covid-19. Klik vervolgens op Uitslag van mijn Covid-test of op een van de links die eronder verschijnen.
  • In sommige gevallen via SMS
 • Via de app Coronalert, wanneer je bij je testaanvraag de 16-cijferige code hebt doorgegeven via je app.
 • Via je huisarts, wanneer je geen toegang hebt tot www.mijngezondheid.be of de app.

Quarantaine-attest

Quarantaine betekent dat je je preventief afzondert, om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken. Wanneer je in quarantaine moet, kan je online een quarantaine-attest aanvragen. De officiële geldigheidsduur van het quarantaine-attest is 10 dagen.

Download de coronalert-app

Vanaf nu kan je de app Coronalert downloaden. Deze gratis en eenvoudig te gebruiken app waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest met iemand die het coronavirus heeft, ook als je die niet persoonlijk kent. Coronalert draagt zo bij tot een snellere, krachtige contactopsporing.

Hoe werkt de app?
Was je in contact met een besmet persoon?  Zat je bijvoorbeeld samen op de trein, op de metro of op café? Was de afstand minder dan 1,5 meter en duurde het contact langer dan 15 minuten? 

Dankzij Coronalert kan je automatisch een waarschuwing krijgen als je in contact kwam met een besmette persoon. Tenminste als de andere persoon ook Coronalert gebruikte toen jullie in contact kwamen. Dit gebeurt anoniem. Je weet niet wie het is en niet waar of wanneer er contact was, maar wel dat er een risico op besmetting is.

Laat je een coronatest afnemen? Dan kan je het resultaat direct op je smartphone ontvangen. Zo ben je meteen op de hoogte en kan je sneller je voorzorgen nemen om anderen te beschermen als je positief test. Laat de code van je app registreren wanneer de arts de test voorschrijft, of voer zelf je testcode in.

Hoe installeer je de app?

 • Download de app via je App Store of Google Play.
 • Installeer de app en geef zeker toestemming om Bluetooth te gebruiken.

Meer info: www.coronalert.be

Informatie van de overheid