header afbeelding

Vorselaar zet in op de toekomst van collectief wonen


Kangoeroewonen, co-housing, zorgwonen woningdelen,…Hoe langer hoe meer winnen collectieve woonvormen aan populariteit. Als gemeente willen we daarop inzetten want we geloven dat deze manier van wonen heel wat voordelen biedt voor de toekomst. Met een beperkte herziening van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Kern verzoenen we duurzame ruimtelijke ordening en stimuleren we het collectief wonen.

Waarom collectief wonen?

Tegen 2030 zullen er in Vlaanderen 330.000 nieuwe woningen nodig zijn. Nochtans stijgen de prijzen en worden gronden schaarser. Collectief wonen kan een antwoord bieden op deze problemen. Het zorgt immers voor financiële, sociale, ruimtelijke en ook ecologische winsten. “In plaats van vier individuele woningen in de klassieke lintbebouwing kan er bijvoorbeeld worden gegaan voor één groot project met het nodige groen. Maar ook projecten met een compactere bebouwing en een groter aandeel groene ruimte kunnen in onze ogen een meerwaarde voor de omgeving vormen. Tenslotte kunnen projecten als kangoeroe-wonen of zorgwonen ook een oplossing zijn voor maatschappelijke tendensen zoals vergrijzing”, licht burgemeester Lieve Janssens toe.

Aanmoedigen van collectief wonen

De stedenbouwkundige voorschriften moedigden deze vormen van samenwonen niet aan. Daar hebben we nu als gemeente een mouw aangepast door ons ruimtelijke uitvoeringsplan beperkt te herzien en regels toe te voegen die het collectief wonen stimuleren”, aldus schepen van Wonen Mizel Gebruers. “Er is voornamelijk gekozen om te verdichten binnen het bestaande dorpsweefsel. Daarnaast zijn er lessen uit de coronapandemie getrokken dat de natuur als geneesmiddel kan ingezet worden. Collectieve of publieke buitenruimtes zijn wat ons betreft belangrijk om een kwaliteitssprong te maken voor onze woonomgeving.”

Eerste co-housing project

Een eerste project dat binnen deze nieuwe regels van start gaat is de Langgevelhoeve Sassenhout. Op de site zullen vier woongelegenheden worden gerealiseerd: drie geschakelde eengezinswoningen, een halfopen eengezinswoning en de renovatie van het historische wagenhuis dat tevens vastgesteld bouwkundig erfgoed is. De tuin wordt collectief ingericht. De gebouwen zullen worden bewoond door de eigenaars, de ouders van de eigenaars en de gezinnen van hun kinderen. “Een prachtvoorbeeld van hoe het wonen van de toekomst er kan uitzien met jong en oud. We zijn misschien een kleine gemeente maar dat wil niet zeggen dat we niet mogen pionieren”, besluit schepen Gebruers.