header afbeelding

Bouw mee aan ons diamantverleden vandaag


Eind 19de eeuw deed de diamant zijn intrede in de Kempen en bloeide er een stevige nijverheid op. Ruim honderd jaar diamantgeschiedenis laat uiteraard haar sporen na. De vele verhalen en verwijzingen naar diamant in namen van voetbalploegen, café’s en straatnamen getuigen van de belangrijke rol die diamant heeft gespeeld in deze regio.

Er wordt gewaakt over het materiële erfgoed in het Kempens Diamantcentrum dat onderdak heeft in de voormalige Slijperij Lieckens. Materiële overblijfselen werden verzameld, geïnventariseerd en geconserveerd.

En dan is er nog het immateriële erfgoed, de vele herhalen die voortkomen uit deze periode die zo bijzonder is geweest voor veel bewoners van de streek. Bijna elke familie hier heeft zijn eigen verhaal en link met de steen.

Maar de groep levende getuigen van de het diamantverhaal in de Kempen wordt stilaan dunner. Het verhaal en wat het heeft nagelaten is te kostbaar en betekenisvol om verloren te laten gaan. Het is onherroepelijk met ons DNA verweven geraakt.

En dus ligt er een opdracht en een uitdaging op ons te wachten: dit erfgoed levendig houden op een hedendaagse manier en met een frisse dynamiek. Want in de verbindende rol die de steen vroeger had, willen we hem vandaag terug laten schitteren.

Deel je idee!

En daarvoor doet de vzw Briljante Kempen ook beroep op jou, inwoner van Vorselaar. Misschien heb je een link met ‘het steentje’ die ver terug gaat. Of misschien niet maar ben je wel benieuwd naar wat de diamant hier betekend heeft. Hoe dan ook, we willen jouw stem horen. Heb jij een idee om ‘het steentje’ vandaag? Of ben je benieuwd welke ideeën andere mensen hebben? Ga dan naar www.diamantverhaal.be en deel je idee.  Je kan er ook ideeën van andere liken, delen en becommentariëren

Samen gaan we op zoek naar een nieuwe invulling voor het diamantverhaal, dragen we zorg voor dat dit erfgoed en waken we erover dat het bewaard blijft voor ons en de komende generaties.