Onze medewerkers

ALGEMEEN

Diensthoofd burger & welzijn

BURGERZAKEN

Burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden, ... )

Bevolking (identiteitskaart, reispas, ... )

Rijbewijzen

GRONDGEBONDEN ZAKEN

Ruimtelijke ordening

Technische dienst

Milieu, landbouw en lokale economie

OCMW - Sociale dienst

 Administratie en maaltijdbedeling

Gezins- en bejaardenhulp

Dienstencentrum Sprankel! en serviceflats De Schittering

VRIJE TIJDSDIENST

Bibliotheek (Nieuwstraat 15)

Cultuur en jeugd 

Kinderopvang

Sport

Evenementen (ontlening materiaal etc.)

Wijk-werken

  • Leen Somers // 0492 38 07 95

Financieel directeur

Financieel directeur wnd:

Financiën

Algemeen directeur

Personeelsdienst

Poetsdienst

ICT/GIS/Communicatie