Reglementen en verordeningen

Alle vernieuwde reglementen kan u raadplegen in de raadpleegomgeving.

Hierbij vindt u een overzicht van alle reglementen. Gebruik ook de naam van het reglement als zoekterm in de raadpleegomgeving!

BELASTINGREGLEMENTEN
 • Aanvullende belasting personenbelasting
 • Belasting opcentiemen onroerende voorheffing
 • Belasting op begravingen niet-inwoners
 • Belasting op ingebruikname openbaar domein bij uitvoering van werken
 • Belasting standplaatsen kermis
 • Belasting op kampeerterreinen
 • Belasting op nachtwinkels
 • Belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
 • Belasting inzameling en recyclage van afval
RETRIBUTIEREGLEMENTEN
 • Retributie recyclagepark en verkoop aan afval gerelateerde producten
 • Retributie urnevelden en columbarium
 • Retributie leveringen en werken voor derden
 • Retributie ontlenen materialen
 • Retributie op het parkeren in de blauwe zone
 • Retributie op werken aan nutsvoorzieningen
 • Retributie bibliotheek
 • Retributie sportinfrastructuur
 • Retributie repetitielokaal
 • Retributie speelpleinwerking
 • Retributie grote zaal jeugdcentrum
 • Retributie buitenschoolse kinderopvang
 • Retributie buurthuis
 • Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen
 • Retributie op administratieve dienstverlening
 • Retributie afgifte administratieve stukken
 • Retributie verzoeken voor voornaamsverandering
 • Retributie warme maaltijden
 • Retributie liftbus
 • Retributie activiteiten en dranken in Sprankel!
SUBSIDIEREGLEMENTEN
 • Toelage mantelzorg
 • Subsidie energiebesparende toestellen
 • Toelage Diftar
 • Subsidie herbruikbare luiers
 • Subsidie afkoppeling hemelwater
 • Subsidie gebruik strooikalk in het kader van duurzaam bemesten
 • Subsidie aankoop ecologisch waardevolle gronden

Onderstaande reglementen blijven geldig voor de periode 2020-2025: