Beleid & documenten

Agenda's, notulen & besluiten

Op onze raadpleegomgeving  kan je volgende zaken bekijken:

  • de data van de verschillende overlegorganen
  • de agenda en de notulen van de openbare zitting van gemeenteraad en OCMW-raad en de lijst met besluiten van gemeenteraad, OCMW-raad, college van burgemeester en schepenen, vast bureau en burgemeester
  • specifieke besluiten (bv. verkeers-, retributie- of belastingreglementen vind je via de zoekterm ‘reglement’)

Ga naar onze raadpleegomgeving!

De audioverslagen (zittingsverslagen) van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kan u niet terugvinden op onze raadpleegomgeving, maar staan op een aparte pagina gebundeld voor u. 

Meerjarenplan

De specifieke besluiten over de beleidsrapporten (jaarrekening, meerjarenplan en aanpassing meerjarenplan) vind je door de naam van het beleidsrapport in te geven als zoekterm in het veld titel (zichtbaar na klink op ‘+’) op de raadpleegomgeving

Hieronder vind je het meest recente overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor gemeente en OCMW:

De gemeente en het OCMW keurden de meerjarenplanning voor de periode 2014-2019 goed. Het nieuwe plan werd opgesteld volgens de nieuwe richtlijnen van de beleids- en beheerscyclus (BBC). De toelichtingsnota meerjarenplan 2014-2019 is beschikbaar in 4 delen (PDF):

Als pilootgemeente keurden de gemeente en het OCMW het éénjarig meerjarenplan voor 2019 goed.  Het nieuwe plan werd opgesteld volgens de aangepaste richtlijnen van BBC :

Politieraad

Intergemeentelijke samenwerking - oprichtingsakten en statuten

Boskat oprichtingsakte statuten
Bospad oprichtingsakte statuten
Cipal DV oprichtingsakte statuten
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen oprichtingsakte statuten
Ethias   statuten
't Gerief oprichtingsakte statuten
Fineg oprichtingsakte statuten
IKA oprichtingsakte statuten
IOK   statuten
IVEG oprichtingsakte statuten
IVEKA oprichtingsakte statuten
Kempens Karakter oprichtingsakte statuten
Logo Kempen   statuten
Neteland oprichtingsakte statuten
Pidpa oprichtingsakte statuten
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete oprichtingsakte statuten
Streekplatform Kempen oprichtingsakte statuten
SVK ISOM   statuten
TVMS dv Farys oprichtingsakte statuten
VVSG   statuten
vzw De Kringwinkel Zuiderkempen   statuten
vzw Milieu en werk   statuten
Welzijnszorg Kempen oprichtingsakte statuten
Zonnige Kempen oprichtingsakte statuten