header afbeelding

Belgisch paspoort


In februari 2022 verandert de ‘look’ van het Belgisch paspoort en nodigt het je uit om te reizen in het gezelschap van Belgische stripfiguren die wereldwijd bekend zijn!

Ontdek ze hier vanuit een originele invalshoek en probeer te herkennen wie zich verstopt op elke visumpagina van het gewone paspoort.

Voor iedere tekening vind je 2 weergaves:

  1. Een afdruk in traditionele inkt, zoals je ze in je paspoort zult zien.
  2. Een simulatie van de afdruk in UV-inkt, normaal onzichtbaar met het blote oog en enkel zichtbaar onder een UV-lamp, zoals bij de controles aan internationale grenzen.

De superpositie van de 2 inkten in de tekening zelf is één van de vele veiligheidselementen om je paspoort en dus je identiteit te beschermen.

Het paspoort wordt uitgegeven door de FOD Buitenlandse Zaken en werd gerealiseerd door het consortium Zetes-Thales in nauwe samenwerking met de Centrale Dienst ter Bestrijding van Valsheden van de Belgische Federale Politie en de uitgeverijen, auteurs en/of rechthebbenden van de gebruikte personages.

Meer info