header afbeelding

Belastingsaangifte invullen


Net zoals vorig jaar is er dit jaar geen zitdag door FOD Financiën in lokaal dienstencentrum Sprankel! Vorig jaar kon je via een afspraak telefonische ondersteuning krijgen. De mensen die vorig jaar telefonische hulp hadden werden in april al gecontacteerd. Nog niet gecontacteerd of wil je dit jaar wel ondersteuning? Neem contact op met de medewerkers van de FOD Financiën op het nummer dat op je aangifte vermeld wordt.

Je aangifte via MyMinfin (Tax-on-web)
Je aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of je voorstel van vereenvoudigde aangifte is beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-web) vanaf begin mei. Ga naar MyMinfin.be en login.

Je krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Je gegevens zijn juist en volledig? Je moet niets doen. Je zal automatisch je aanslagbiljet ontvangen.

Je gegevens zijn onjuist of onvolledig? 
Je moet ze corrigeren, ofwel via MyMinfin.be, ofwel via het papieren antwoordformulier. 

Meer informatie? Hulp nodig?
Raadpleeg de website van de FOD Financiën.

Vorig jaar kon je via een afspraak telefonische ondersteuning krijgen. De mensen die vorig jaar telefonische hulp hadden werden in april al gecontacteerd. Nog niet gecontacteerd of wil je dit jaar wel ondersteuning? Neem contact op met de medewerkers van de FOD Financiën op het nummer dat op je aangifte vermeld wordt.

Meer info: www.financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte

belastingsbrief