header afbeelding

Asfalteringswerken Sassenhout / Dennenlaan


Update 16/08: Start van de werken is door de aannemer bevestigd voor morgenvroeg. Vanaf dinsdag 17/08 om 7u30 is er dus geen doorgang voor enkele dagen. Plaatselijke bewoners en werknemers van lokale bedrijven op Sassenhout/Dennenlaan kunnen gedurende de asfalteringswerken in week 33 gebruik maken van een tijdelijk ingerichte parkeerzone thv kruispunt Sassenhout/Poederleeseweg. Agentschap Wegen en Verkeer stelt de verharde zone tussen de bushalte/fietsenstalling ‘Doornboom’ van De Lijn en ingang Willems zouthandel tijdelijk ter beschikking. Parkeren gebeurt wel op eigen verantwoordelijkheid. Ook de Kweek en Proosthoevebaan kunnen daarvoor worden gebruikt cf. de brief van vorige week.

Een tijdje geleden hebben we al aangekondigd dat een aantal asfaltwegen een grondige onderhoudsbeurt krijgt. Concreet gaat het over Sassenhout/Dennenlaan, Vispluk, Heiken en gedeelte asfalt tussen Kempenlaan en Heikant.

De bedoeling was om die werken tijdens de zomervakantie, nog vóór de schoolstart uit te voeren. Na het bouwverlof is er veel regenval geweest en dergelijke werken zijn weersafhankelijk. Om zeker niet in de periode van de schoolstart terecht te komen, werd de opdracht daarom opgedeeld en nu prioriteit gegeven aan de drukste verkeersas, ook in functie van doorstroming en openbaar vervoer: namelijk Sassenhout/Dennenlaan.

Aanvang gebeurt vanaf 17/08. Zodoende zijn de werken tijdig gedaan voordat het kruispunt aan Lindekens het weekend nadien toe gaat voor enkele dagen en ook voor de start van de school.

Samen met de aannemer stellen we alles in het werk om de ongemakken tot een minimum te beperken maar bij zulke asfalteringswerken is een omleiding in beide richtingen noodzakelijk. Dat zorgt er ook voor dat het herstel degelijk en snel kan worden uitgevoerd en de werken slechts een paar dagen duren.

Voor doorgaand verkeer is dus alle toegang verboden! Een omleiding – ook voor het openbaar vervoer – wordt via Poederlee (Vershoek, Berkelheide, Vispluk) georganiseerd volgens onderstaande schets.

Aan de plaatselijke bewoners en bedrijven op de werfzone is er een volledige planning bezorgd per brief. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk. Zodoende kan de doorlooptijd ook tot slechts enkele dagen beperkt blijven. Na de herstellingswerken van het wegdek volgen de nieuwe wegmarkeringen. Wij zijn momenteel in onderling overleg met de firma De Groote. Wij verzoeken hen alvast op vrijdag 20/8 aan te vangen.

Voor de andere straten Vispluk en Heiken wordt later in het jaar een concrete datum gezocht eind september of in oktober. Die data en de omleidingen zullen vanzelfsprekend ook meteen worden gecommuniceerd zodra dat concreet ingepland is met de aannemer. Ook die werken zullen maximaal enkele dagen duren.

Alvast onze excuses voor de tijdelijke ongemakken en bedankt voor uw begrip.

Voor vragen kan u terecht bij Technische Dienst – gemeente Vorselaar: Ann Van de Water 014/50 71 03, mobiliteit@vorselaar.be