header afbeelding

Afspraak maken

Burgerzaken

Voor een bezoek aan de dienst burgerzaken moet je een afspraak maken. Het is enkel deze dienst waar je online een afspraak mee kan boeken!!!

Maak een afspraak online!

We blijven ook nog steeds telefonisch of via mail bereikbaar:

Een bezoek is niet altijd nodig. Ondertussen zijn er heel wat zaken die je digitaal kan aanvragen, denk maar aan attesten (bijvoorbeeld samenstelling gezin, getuigschrift van woonst, ….), akten en uittreksels (uittreksel uit de huwelijksakte, geboorteakte, strafregister, …). Ga zeker eens kijken op ons e-loket.

Grondgebonden diensten

Maak een afspraak via:

Sociale dienst

Maak een afspraak via:

Andere

Maak een afspraak via: