header afbeelding

Afbraakwerken huizen Lepelstraat 4-12-14-16


Binnen ons plan Samen Dorp Maken zijn er heel wat projecten lopende. Ook deze afbraakwerken maken deel uit van dit masterplan.

Samen met Thomas More en de Zusters krijgen de huizen in Lepelstraat 4-12-14-16 (tussen het gebouw van Thomas More en 3 huizen naast de parking) een nieuwe toekomstvisie. Door de afbraak van deze huizen kunnen we deze zone en de campus, samen met Thomas More, zowel ruimtelijk, architecturaal als functioneel beter inbedden.

Deze aanpassing biedt ruimte voor ontharding, voor water, voor groen en voor kwalitatieve publieke ruimte met nieuwe trage verbindingen. Dit zijn thema’s die bij ons als ambassadeur van groenblauwe dooradering nauw aan het hart liggen. Aansluitend komt ook de heraanleg van de weg en de rioleringswerken in de Lepelstraat aan bod.

De afgelopen weken zijn er al voorbereidingen gebeurd die een kleine impact hadden op de omgeving. Tijdens de kerstvakantie vinden de eigenlijke sloopwerken plaats. De grootste werken zullen afgerond zijn op het einde van de kerstvakantie. Ook begin januari zal er nog worden gewerkt, maar met zo min mogelijke hinder voor de omgeving.

Hinder

  • Aan de straatzijde wordt de stoep ingenomen voor de veiligheid. Hoe lang dit duurt is afhankelijk van de werken. Hoofdzakelijk tijdens de kerstvakantie.
  • Tijdens de kerstvakantie wordt er gewerkt rond de huizen en is er een veiligheidszone nodig, dus is er geen toegang mogelijk tot de parking en toegang naast het gebouw van Thomas More.
  • Na de kerstvakantie is alles terug toegankelijk rond het gebouw van Thomas More.